HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 2012 (Year 2012)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Artikuj Origjinal (Original Articles)

Roli i helikobakter pilorit në urtikarien kronike dhe Rozacea (The role of Helicobacter Pylori in Chronic Urticaria and Rozacea)             

BeqiriA., Vasili E., Dibra A., Kurti F., Fida F.         

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:3-6                                                    

Kalcifikimi i rrënjes së aortës është një tregues ekokardiografik i rëndësishë në pacientet që i nënshtrohen koronarografisë. (Aortic root calcification is an echocardiographic indicator of significant coronary artery disease in patients under egging diagnostic coronary angiography)            

Xhabija N., Horjeti B., Meco S., Petrela E.               

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2012:7-16                                                             

Prokalcitonina (PCT) - një markues i ri i infeksioneve të rënda bakterial (Procalcitonin - a specific parameter for severe bacterial infection)       

Beqja A., Bulo A., Refatllari E.                      

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2012: 17-20                                  

Angioskaneri i zemrës, aplikimet, indikacionet dhe eksperienca jonë në diagnostikimin e aterosklerozës subklinike (Coronary angioscanning-applications indications and our experience in the diagnosis of subclinical arteriosclerosis)

Allajbeu I., Jata B.,Temali I., Preza K.          

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 21-26          

Kombinimi i adenosine deaminazës (ADA) dhe proteinës c-reakitve (PCR) në diagnozën e likideve plural (Combined adenosine deaminase (ADA) and c-reaktive protein (PCR) in diagnosis of pleural effusions)           

Argjiri Dh.,, Kapisyzi P., Mitre A., Beli J., Shahu E., Vakeflliu Y., Aliko A., Kore R., Tafa H., Hasa R., Alimehmeti M., Nuredini O., Light R.           

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012: 27-33

Sistemi fasciokutan i vaskularizimit dhe lembot, fasciokutanene në  kërci (Fasciocutaneous system of blood supply and Fasciocutaneous flaps op the leg)

Isaraj S., Kola N., Aleksi A.              

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:34-45                                               

Përfundimi i shtatëzanive binjake tek nulkiparet kundrejt pluripareve (The influence of parity in the outcome of twin pregnancies) 

Shtylla A., Teferici D.,  Kruja A.,  Bimbashi A.,  Moisiu R.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:46-54

Prevalenca e retinopatisë diabetike në pacientët me diabet mellituse diagnostikuar pas moshës 60 vjeç (Prevalence of diabetic retinopathy in patients with diabetes mellitus diagnosed after the age of 60 years)            

Kavaja S.,Ceka Xh., Kavaja G., Spahiu E., Xinxo S.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2012:55-60                                                           

Provat funksionale respiratore në alergjitë respiratore (Pulmonary function tests in respiratory allergic diseases)                       

Hoxha M.,Meta M., Zogaj D., Abdullahu B.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:61-68                                               

Rezultatet e hershme të vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë pas kirurgjisë së kancerit pulmonar për periudhën janar 2007- dhjetor 2010 në SUMS Tiranë dhe sistemi i ri i klasifikimit TNM . (Barly mortality and major morbidity outcome after lung cancer surgery in SUSM Tirana and new TNM system from January 2007-until December 2010.)

Gradica F., Argjiri Dh., Menzelxhiu A., Kokoci F., Skënduli I., Mulosmani S., E. Fype, Cami A., Peposhi I., Perduka Z.

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2012:69-78                                                           

Meta- analizë e studimeve të randomizuara që krahasojnë ibuprofenin me placebo/ jo ndërhyrjeve terapeutike në profilaksinë e DBA-së simptomatik tek preterm (Ibuprofen for the prevention of patent ductus arteriosus in preterm and or  low birth weight infants (review)                     

Hoxha A., Pistulli E.  

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:79-83                                               

Prevalenca e sindromës metabolike te pacientët hipertensive (The prevalence of metabolic syndrome among hypertensive patients)

Metalla M., Carcani M., Shehu E., Qirko S., Qirjako G.                  

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:84-88                                   

Komplikacionetet e shtatzanisë në gra me obezitet morbos (Pregnancy complications in morbid obese gravidas)                 

Bylykbashi E., Bylykbashi I., Manaj A.        

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 89-91          

Përdorimi intermitent i terbinafinës në trajtimin e debartit serboreik (Use of oral intermittent terbinfine in patients with seborrhea dermatitis)          

Demiraj E., Vasili E., Deda L., Xhaja            A.,

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 92-95                                                                      

Efektet dhe kohëzgjatja e mjekimit me IPP  ne laringitet posteriore (Effects and duration of treatment of chronic laryngitis  posterior with IPP)       

Fejza J., Bibolli I.      

Buletini i Shkencave Mjekësore. 2012: 96-99

Vështrim krahasues mbi aspekte të patologjisë së kolesteatomës tek femijët dhe të rriturit (A comparative look to lest e atomy pathology aspects of adults children)

Strazimiri S., Sallavaci S.      

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:100-103

Obeziteti dhe faktorët e lidhur me të tek nxënësit e shkollave të mesme në shkollat e Tiranës (Obesity and the factors related to it in high school students in the city of Tirana)

Shkurti E., Sarolli Y., Ndreu M.        

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 104-106                                                      

Galeazzi fracture dislocations, alternativat e trajtimit bashkëkohor (Dislocations, the alternatives of contemporary treatment)        

Ruci J., Duni A., Gogu E.      

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012: 107-109                                                                   

Toksina botulinike në trajtimin e dhimbjes (Botulinum Toxin pain management)

Troja E., Troja A.       

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 110-113

Përmbledhje sistematike dhe vlerësimi ekonomik i barnave anti virale për trajtimin e gripit (Antiviral drugs for the treatment oe influenza: a systematic review and economic evaluation)                

Çibuku S., Kraja Dh., Harxhi A.

Buletini i Shkencave Mjekesore  2012:114-117                                                       

Rezistenca mikrobike, një kërcënim serioz që nevojitet vëmendje (Microbial resitance: a serious threat to be considered)                    

Hoxha I., Këlliçi S.    

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:118-122                                                        

Fasceiti necrozant fatal nga pseudomonas aeruginoza në një subjekt imunokompetent (Fasceitimecrozant fatal pseudomonas aeruginosa in a subject immunocompetent host)         

Kalo T., Dedja S., Kurti Sh., Shkurti K., Xhemali F., Puca A., Ndreu A., Kraja Dh.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:123-127                                                       

Ndikimi i çrregullimt të tiroides, anemisë dhe stresit në rënien e flokëve (Influence of thyroid pathologies, anemia and stress in hair loss)    

Lufi A., Kuneshka L., Vasili E., Refatllari B.           

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:128-134                                                                   

Sulfati i magneziumit dhe perdorimi i tij per te reduktuar demin celebral tek te porsalindurit (The use of magnesium sulfate to reduce the cerebral damage in the asphyctic newborns)  

Mullalli G., Tushe E. 

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:135-139                                                                   

Fuqizimi muskular, pjesë e rendesishme e rehabilitimit të një endoprotezë totale koksofemorale (Strengthening muscle, an important part of the hip rehabilitation)

Myftiu I., Çaushi Gj., Petrela E.        

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:140-144                                                        

Vlerësimi i prokalcitoninës si markues i sepsisit në pacientët adult (Estimation of procalcitonin (PCT) as a marker of sepsis in the adult patients)        

Puca E., Pipero P., Pilaca A., Akshija I.,  Kraja Dh., Puca E.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 145-151

Stomatologji  (Stomatology)

Rëndësia e klasifikimit të frakturave sipas inserimit të muskujve dhe diferenca e trajtimit te tyre kirurgjikale dhe ortopedik (Fractures importance of classification by difference insertion muscle and their  treatment and orthopedic surgical)    

Vangjeli A.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:152-155                                                        

Mbushja tre dimensionale e kanalit të rrënjës së dhëmbit (Three dimensional root canal obturation)

Muhametaj L.,  Xhelili M.     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 156-158                                                                   

Vlerësimi invitro i efektshmërise antimikrobiale të irriganteve endodontike naocl dhe klorheksidine (In Vitro evaluation of NaOCl and Chlorhexidine antimicrobal efficacy in endodontic pathologies)            

Zoto F., Koraqi A.,  Zoto O.,  Lacej D.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 159-162                                                                   

Trajtim i dëmtimeve prekanceroze të gojës dhe ndikimi i faktorëve të riskut (Treatment of oral pre-malign and lesions and the role of risk factors)

Kostandini D., Isufi R., Gashi B., Neli B.     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 163-167                                                       

Përzgjedhja e agjenteve antimikrobiale në terapinë periodontale (Antimicrobial agent selection in periodontal therapy)                    

Haloci J.,  Kucuku A.            

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 168-174

Përshkrim Rasti  (Case Report)

Një vajzë me pubertet prekoks dhe hipotiroidizëm kongenital (A girl with precocious puberty and congenital hypothyroidism)          

Hoxha P,, Puca E., Dyrmishi B., Ylli Z., Puca E., Ylli A.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 175-178                                           

Karcinosarkoma e duodenit (This report describes a case of carcinosarcoma of the duodenum)             

Bërdica L., Llukacej A., Bushati T., Shagla E., Shehu K., Hafizi E., Doniku A.,  Çeliku E., Erekui S.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:179-184

Vlerësimi i aktivitetit të artritit reumatoid bazuar në klinikën dhe analizat e gjakut dhe likid sinovial (Assessment of rheumatoid activity based on clinicai. Features and blood and synovial  fluid analysis)        

Kavaja G., Ceka Xh., Tonuzi S., Mustafaraj O., Xinxo S.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 185-188

Artikuj Panoramik  

Panoramic Articles

Mbi demokratizimin e anatomisë (Democratizing anatomy)

Leka N.                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 189-192                                                                   

Demenca vaskulare dhe faktorët prediktive (Vascular dementia and predictive factors)    

Naço D.                      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:193-198                                                        

Artritet juvenile idiopatike-kriteret e klasifikimit, diagnoza dhe menaxhimi sipas formave (Idiopatic juvenile arthrits-criteria  of classification diagnosis and management   according to forms) 

Muçaj O., Troja A., Fezollari L.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 199-202                                                       

Stadifikimi i kancerit të pulmonit me tomografi të kompjuterizuar (The staging of lung cancer with a computerized tomography) 

M.Tanga, Vreto Gj., Leka N., Bilaj F., Abazaj E., Qirinxhiu M.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:203-208                                                        

Proteza unikondilare e gjurit si opsion për trajtimin e osteartritit të gjurit (Unicondylar knee prostesis as option for treatment of osteoarthritis)           

Priftaj E., Byrakci K. 

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 209-213                                                       

Vërejtje rreth leksikut terminologjik në fushën e mjekësisë  (Remarks about the terminological. Lexis in the medicine field)

Xhamani L., Papa M. 

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:214-217                                                        

Çrregullimet pervazive të zhvillimit, çrregullimi autik (Development pervasive disorder. Disruption autistic)

Kurmaku E., Boci B., Hasa M.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012:218-222

Trajtimi me antibiotikë në pankreatin akut, indikacione dhe protokolle për praktikën klinike (Antibiotic treatment in pankrealitin acutf. Indications and protocol for clinical practice)           

Kurti F., Osmanaj D., Basho J.          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2012: 223-227

Udhëzime për autorët (Instructions for authors)

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:231-237