HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2  ( Medical Sciences Series 2) Viti 2008  (Year 2008)

ARTIKUJ ORIGJINALË (ORIGINAL ARTICLES)

Analiza kuantitative e imazheve dhe biologjia molekulare e karcinomes me qeliza skuamoze te ezofagut, me reference presionin neoplazik dhe implikimfn e virusit te papillomes humane (HPV) (Quantitative image analysis and molecular biology of oesophageal squamous cell carcinoma, with special reference to tumour progression and human papillomavirus (HPV) involvement      

Alia L.            

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 3-17

Prevalenca dhe faktorët riskantë të retinopatisë diabetike në popullatën diabetike shqiptare (Prevalence of diabetic retinopathy and related risk factors in Albanian diabetic patients)    

Toti F., Mema V., Bejtja G., Qafa N., Ylli A.           

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 18-26

Mbijetesa e të sëmureve të operuar me kancer të mushkërive (Survival of patients treated surgically for lung cancer) 

Oketa R.         

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 27-34

Problemet dhe vështirësitë diagnostike në biopsitë gastrike (Diagnostic problems and difficulties on gastric biopsies)           

Buba M., Alimehmeti M., Cekodhima G.     

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 35-40

Fisura anale kronike. Ekscizion me sfmkterotomi posteriore apo laterale te mbyllur? (Chronic anal fissure. Excision with lateral orposterior sphincterotomy?)

Bollano E., Lilaj K., Gjata A., Kaçani N.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 41-45

Ringritja e strategjisë për depistimin dhe trajtimin e hershëm të DZHK (Rebuilding the strategy for screening and early treatment of DDH) 

Duni A., Çaushi Gj.   

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:46-53

Ndikimi tek neonati i anestezisë gjenerale dhe lokoregjionale tëadministruar gjatë sectio cesarea (Neonatal effects of regional anesthesia administered during section cesarean)

Shpata V., Soxhtiku A., Todhe V., Tili E.                 

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 54-60

Dëmtimet nga aksidentet rrugore tek fëmijët në rrethin e Tiranës, (2000- 2005) (Child injuries by road accidents in Tirana district, (2000-2005)               

Qirjako G., Sarolli Y., Sokoli T.                   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 61-64

Trajtimi i edemës cerebrale gjatë infeksioneve të sistemit nervor qendror te pacientët e hospitalizuar në reanimaconin e shërbimit të semundjeve infektive në QSU  "Nënë Tereza' Tiranë (The management of cerebral edema during infections of CNS among hospitalized subjects in the intensive care unit of infectious diseases service in the university hospital center “Mother Teresa" in Tirana.                       

Ndreu A., Harxhi A., Pilaca A., Mingomataj E.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 65-69

Rishfaqjet peristomale pas laringektomisë totale (Peristomal recidives following total laryngectomy)

Boçi B., Fejza J.        

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 70-73

Efikasiteti i dy protokolleve të trajtimit në alopecinë areata (The efficacy of two protocols of treatment in alopecia areata)           

Lufi A., Ndoni F.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 74-77

Dëmtimet ezofago-gastroduodenale nga artiinflamatoret josteroide (NSAID) (The NSAID-induced esophago- gastroduodenal damage)           

Zhugli M., Basho J.                                                   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 78-84

 

Markuesi tumoral Ca15-3 tek pacientët rre hemoglobinopati. Lidhja e tij me hemolizën (Tumoral marker ca 15-3 in patiens with hemoglobinopathy. Correlation with hemolysis)

Face M., Anastasi E., Godo A., Marku N., Kreka B., Petrela E.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 85-88

Vlerësimi i ecurisë së pankreatitit akut bazuar në klasifikimin klinik të ransonit dhe apache-ii (Evaluation of the course of acute pancreatitis based on ransom’s and apache)        

Lilaj K., Kacani N., Gjata A., Llazo E.         

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 89-94

Reagimi ndaj tranzicionit social-ekonomik dhe vete-perceptimi të shëndetit në popullatën adulte të Tiranës (Reaction to socio-economic of transition and self-perceived health in the adult population of Tirana, Albania)

Stefa J., Burazeri G., Hysa B.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 95-98

Vlerësimi i kostoefektivitetit midis amoksicillinës dhe amoksicillinës me acid klavulinik në trajtimin e sinuzitit maksitlar akut (Evaluation of costoeffectivity between amoxicyllina and amoxicyllina with clavulinic acid in treatment of maxillary acut sinusitis)        

Baku T.          

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 99-102

Rast me herpes zoster multiplex atipik (A case of atypical herpes zoster multiplex)      

Sula A.                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 103-105

Paraliza e muskulit seratos anterior (Repartim rasti pas ndërhyrjes kirurgjikale  sipas Chaves dhe Rapp (A case report of paralysis of seratus anterior)

Distafa A., Boga P.    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 106-111

Trajtimi i suksesshëm kirurgjikal i një aneurizme gjigande ekstrakardiake të parupturuar të sinusit jo koronar të valsalvës (Successful surgical treatment of a giant extracardiac unruptured aneurysm of the non coronary valsalva sinus)      

Baboci A., Prifti E., Sulçaj L., Shota E., Fino A., Kuci S., Qirko S., Refatllari A.   

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:112-116

PËRSHKRIM  RASTI  (REWIEW)

Një komplikacion i rrallë i kateterit venoz qëndror (A rare complication of central venous catheter)

Sula H., Ohri I., Nunçi L.      

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 117-119

Desmoplastik infantile ganglioglioma (DIG) Infatile demop lastic ganglioglioma (DIG)

Haxhihyseni E., Petrela M., Xhumari A., Buba M                

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008: 120-121

Trajtimi i tuberkulozit në Shqipëri : Rezultatet e mjekimit për vitet 2001-2006 ( The treatment outcomes for TB patients in Albania from 2001-2006)                

Hafizi H., Dilika E., Bardhi D., Shehu E.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:122-129

Udhëzime për autorët (Instructions for authors) 

Redaksia        

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:130-132

Recensa në botimet shkencore (Reviews in scientific publications)

Redaksia        

Buletini i Shkencave Mjekësore 2008:133-140