HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2  ( Medical Sciences Series 2) Viti 2005  (Year 2005)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

ARTIKUJ ORIGJINALË (ORIGINAL ARTICLES)

Shkolitjet indore dhe pozicionimi i tyre në klasifikimin e shërimit të plagëve (Tissue dislocation and their position in the classification of the healing process) 

Isaraj S., Belba Gj.                 

Buletini i Shkencave Mjekesore 2005: 2-9

Seroprevalenca e infeksionit rubeolik në popullatën shqiptare të pa vaksinuar (The seroprevalence of rubella infection in albania population unvaccinated with rubella        vaccine)   

Basho M.              

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 10-14

Reanimimi i të djegurit nëpërmjet monitorizimit (Resuscitation of severe burn through patient monitoring)  

Belba M., Ohri I.               

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 15-22

Karcinoma bronko pulmonare epidermoide, jetëgjatësia  (Bronchopulmonary cacinoma epidermoidale longevity)      

Mulosmani S., Selimaj E.,  Leka V., Klosi J.           

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 23-28

Elektroneurografia tek polinueropatitë  (Elektroneurography in polyneuropathies)    

Vyshka G. 

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 29-35

Paroditi epidemik dhe komplikacionet e tij në moshën pediatrike (Epidemic parotit (mumps) and its complications in pediatric age)        

Petrela R., Foto E., Kristo I.            

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 36-41

Fëmijët që nuk dëgjojnë në shqipëri (vlerësimi audiologjik i 400 fëmijëve 4-6 vjeç)      Deaf children in Albania ( audio logical evaluation of 400 children 4-6 years)                     

Sallavaci S., Sallavaci Y.                          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 42-44

Kontrolli i dhëmbjes së syrit në kirurgjinë e katarakteve nëpërmjet trajtimit topikal me diclofenac 0.1% (The pain control on cataract surgery under treatment with diclofenac 0.1%)          

Agoll L.     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 45-46

Roli i kimioterapisë neoadjuvante në trajtimin e kancerit të nazofaringut  (The role of neo adjuvant chemotherapy in the treatment of nasopharyngeal cancer)                     Boçi B., Tarifaj Dh.          

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 47-50

Prevalenca e duhanpirjes në lidhje me stresin, në pacientët me sak në Tiranë  (The  prevalence of smoking related with stress, with patients with coronary artery          disease in Tirana)     

Murati M.,  Qirko S., Roshi. E., Burazeri G., Bregu A.  

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 51-56

Ndërlikimet aseptike në endoprotezimin e plotë të artikulacionit kokos femoral (Aseptik complications in endoprosthetic replacement of hip joint)            

Mazniku.I             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005:57-60

Krahasimi i fraxiparinës me heparinën standarte dhe aspirinën në mjekimin e të sëmurëve me sindrom koronar akut (Anginë e paqëndrueshme me IAM pa vale Q) (Use fraxiparine in comparison with heparine and acetylsalicylic: acid in the treatment of acute coronary syndrom (Unstable angina and IAM without wave)    

Çafka M., Goda A., Burazeri G., Majko E., Doko A., Zhuzhuni E., Teferiçi D., Cene N., Kasemi N., Duka A., Smajli E.      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 61-68

Ndikimi i aktivitetit fizik në vlerat e glicemisë te të sëmurët me diabet mellitus  (The impact of physical in glicemia values at the patients with diabetes mellitus)

Zeqiri Z.   

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005:69-73                                                            

Variaconet anatomike të duktuseve biliare në hilusin hepatik (Confluenze anomic variations of the intrahepatic biliary ducts)                  

Draçini Xh.       

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005:74-78

Përcaktimi i fosfolipideve në bile me metodën enzimatike e me digjestion (Enymathic and digestive method for the daterinination of phospholipidis in bile)         

Dedej T., Buzo S.,  Resuli B.     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 79-82

Prevalenca e modeleve anatomike të pemës koronare në popullatën shqiptare  (Prevalence of coronary dominance)   

Fagu A., Horjeti B., Dado E., Pavli E., Doko A.,  Goda A.      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 83-91

ARTIKUJ PANORAMIKË ( PANORAMIC ARTICLES)

Radioaktiviteti dhe mjekësia (Radioactivity and medicine)                                

Qafmolla R., Qafmolla L.        

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005:92-95

Lëndët e përafërta në tabletat enalapril që qarkullojnë në treg (Related substance in  the market product of analapril tablets)   

Klosi R.             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 96-101

Mbi violencën  (The basics on violence)   

Suli A., Çomo A., Alikaj A.             

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 102-110

Koncepte të përgjithshme mbi kontrollin e infeksioneve në reanimacion  (The general considerations for control of infection in I.C.U)       

Ohri I., Domi R.     

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005:114-126

Ndryshimet në gjakun periferik (Seria e bardhë) Changes in peripheral blood, white blood cells)         

Pulluqi P., Kryeziu E.,  Caja T., Rrumbullaku Ll.      

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005:127-131

Përdorimi i misoprostolit për përfundimin e shtatzanisë në tremujorin e dytë (The  application of misoprostolin midtrimester pregnancy termination) 

S. Cenameri                

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 132-137

PËRSHKRIM RASTI (CASE REPORT)

Një rast me veshkë supranumerike  (A case with un over number kidney)                      

Tako E.

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 138-141

Udhëzimet për autorët ( Informations for authors)    

Buletini i Shkencave Mjekësore 2005: 142-151