HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bullein of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2  ( Medical Sciences Series 2) Viti 1995  (Year 1995)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Vështrim krahasues i veprimeve hemodinamike të dopaminës dhe të doputaminës në mjekimin e debitit të ulur pas qarkullimit jashtëtrupor (Comperative study of the Hemodynamic Effects of Dopamine and Dobutamine in the treatment of decrease after extracorporal circulation

Mara S.,  Shehu T., Xhaxho R., Phri I., Fino A.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995:1-11

Hipersplenizmi dytësor në sëmundjen Wilson (Secondary hypersplenism in Wilson disease)

Adhami J., Cullufi P.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995:12-16

Grupet e gjakut Kell-Cellano në popullsinë e Tiranës (Kell-Cellano blood groups in Tirana population)

Zhuzhuni A.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 17-20

Anatomia klinike ve gjoksit në sindromën e prolapsit të valvulës mitrale (Clinical anatomy of chest in the prolaps syndrome of mitral valve)

Hafizi A.,  Qirko S.,  Cela  M.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 21-26

Refleksi Timpanofaringeal; një rishikim i teorisë mekanoreceptore për ventilimin e veshit të mesëm (Typhano-pharingeal reflex: A review of theory of mechanoreceptive of middle ear ventilation)

Radovani P.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 27-31

Vlerësimi vëllimor i ventrikulit të djathtë me ane te angiokardiografisë shifrore zbritëse (Right ventricular volume determinations using digital subtraction angiocardiography  Kastrati A., Goda A., Berisha S., Popa Y.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 32-35

Rëndësia diagnostike e përcaktimit të kolesterolit të likidit pleural në versamente pleurale (Diagnostic comportance of cholesterol measurement of pleural fluid)

Kapisyzi P., Selimaj E., Çiftja I., Balili S., Shahu L., Bylykbashi V., Alizotaj V., Tole L., Mara M.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 36-40

Ndryshimet në serinë e kuqe të gjakut gjatë insuficiencës renale kronike (Changes in the blood red serie during chronic renal insuficiency)

Pendavinji T., Bakëllbashi K.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 41-43

Disa variante të sistemit të venave mbimëlçiore (Variations of hepato-venous system)

Qamirani S., Qamirani Xh.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 44-47

Korrelacione laboratorike në tipat e hepatitit kronik të përcaktuar morfologjikisht (Correlation of morphology and laboratory findings in chronic hepatitis)

Kondili A., Resuli B.,  Cerga G.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 48-52

Ndikimi i trajtimit dialitik e konservativ në eozinofinë e të sëmurëve me insuficiencë renbale kronike (The influence of dialytic and conservative treatment on eosinopylia of chronic renal)

KoroshiA., Radonçi O., Buzo S.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 53-55

Blloku i degës së djathtë pas korrigjimit të plotë kirurgjikal të tretadës Fallot (Right bundle branch block after complete surgical repair of Fallot tetralogy)

Gliozheni E., Kajo E., Meksi F.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 56-58

Përcaktimi i hormonit stimulues të tiroides (TSH-S) me metodën ELISA (Determination of tireostimuling hormone (TSH-H) on the ELISA method)

Rada F., Leskoviku S., Lasku A.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995:59-61

Merkurializmi profesional gjatë viteve 1982-1990 (Profesional mercury poising during 1983-1990)

SkënderajS., Dalipi L, Bejleri E.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 62-68

Vrojtime mbi ndryshimet e mukozës së antrumit dhe të trupit në ulçerat kronike të stomakut  (Observations on the antral mucosa changes)

Kajo I., Bitri P., Xhani A., Canaj F., Zykaj B.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 69-73

Mjekimi i hiposladive të thella me hembo skrotale dhe zhytje të organit mashkullor-gjinor në skrotum (The treatment of hypospadias with flap skin scrotal)

Tartari.F

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 74-77

Rreziqet pasoperatore në perionitet e shkaktuara nga apendiciti akut (Post- operatory risks in peritonitis caused by acute appendecitis

Xhaferi M.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 78-80

Të dhëna paraprake mbi mjekimin ortopedik të disfunksionit të artikulacionit temporomandibular (Preliminary data on ortopedic treatment of temporo-mandibular joint Dysfunction)

Qafmolla R.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 81-83

Shkaqet e formimit të kistave radikulare dhe disa veçori të klinikës të kistave ondotogjenë

(The causes of radicular cyst formation and some pecularities of the clinic of odontogenic cysts)

Kapshtica R.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 84-86

Ndryshimet në muskujt përtypës gjatë ngritjes së lartësisë së kafshimit (Studim eksperimental) (Changes in masticatory muscles during the increased height of biting (Experimental study)

Nezaqet K., Cerga G.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 87-89

Mbi disa raste të plasjes së zorrëve në vendin tonë për vitet 1973-1988 ( On some cases of anthrax in our country during 1973-1978)

Kokona Sh, Llanaj Sh., Petani T.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 90-93

Një rast me polireadikuloneurit të mprehtë te Guillain-Barre tek fëmijët (A case of acute poliradiculoneuritis Gullain-Barre-Landry at children)

Qatipi M., Dega S., Llukaq R., Kola M., Zavalani F.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 94-96

Një rast me miokardit toksik nga kafshimi i gjarprit (Our case of toxic myocarditis after a snake bite)

Rroku Ll., Jaku D.

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 97-99

Informacion mbi sesionin e zhvillimit të seksionit shkencor të mjekëve të parë stomatologë (Information about the development of the scientif section of the first stomatologists)

Kokomiri Z.         

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995:100

Abstraktet e Konferencës së 1-rë shqiptare të kardiologjisë (Abstracts of the first Albanian meeting of cardiology)

Buletini i Shkencave Mjekesore 1995: 101-120