HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4 Viti 1983

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 4, Year 1983

PËRMBAJTJA        

CONTENTS

Kiberkinetika dhe informatika në shërbim të mjekësisë

(Cybernetics and Informatics in Service to Medicine)    

Bajram Preza 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;3

Përdorimi i pompës insulinike të transportueshme për mjekimin e diabetit me anë të injektimit të vazhdueshëm e automatik të insulinës.       

(The use of the portable insulinic pump in the treatment of diabetes by continuous automatic injection of insulin.)

Isuf Kalo, Vladimir Luçi, Diana Pema .

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;11      

Përvoja jonë në trajtimin kirurgjikal të përdredhjes skapulohumerale të rishfaqshme

(Our experience in the treatment of recurring scapulohumeral lexations)       

Panajot Poga  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;23      

Kuadri morfologjik i punksion biopsive hepatike tek persona me prani të antigjenit Australia

(The morphological picture of the liver puncture biopsy in the presence of the Australia Antigen) 

Pëllumb Bitri 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;33      

Sëmundjet e zemrës në radiografitë masive në miniaturë.         

(Miniature X-ray screening for heart diseases)    

Zefir Harxhi   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;41

Fistulat anale , mjekimi kirurgjika i tyre në raport me sfinkterin anal.   

(Anus fistulae , their surgical treatment in relation to the anal sphincter)

Vangjel Todi, Hysen Heta, Shaban Dedej, Dod Boçi.

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;47      

Fizpatologjia dhe terapia e hipertonisë tek gruaja shtatzënë     

(Physipathology and treatment of hypertension in pregnant woman)           

Sezai Agalliu 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;52      

Gjykimi paraprak mbi vlerën normale të trigliceridemisë tek njerëzit e shëndoshë të seksit mashkull dhe ndikimi mbi këto vlera i faktorëve moshë, duhan, ngarkesë fizike dhe antecedente familjare.

(Preliminary data on the normal value of triglycerides in healthy male subjects and the effect on them of such factors as age, smoking and family antecedents.)

Njac Radovani

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;61      

Veset reumatizmale të zemrës në material nekroskopik 20 vjeçar të viteve 1957-1976       

(Rheumatic heart diseases in 20 years of post-mortem records (1957-1976))

Çest Rroku     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;67

STOMATOLOGJI  

STOMATOLOGY

Protezat nën të plota të zbatuara në klinikën tone

(Subtotal dental prostheses applied in our clinic)

Musa Zizaku  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;79      

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY

Studim mbi disa ndryshime fiziologjike në organizimin e punonjësve të reparteve të kovaçanës.

(A study of the physiological changes observed among the workers of the blacksmith department)

Ylli Sarolli, Kudrete Hisku, Dhimitër Dhimitri, Jorgaq Andrea       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;85      

Pasojat e hepatitit viral dhe mundësitë e parandalimit të tyre   

(Sequels of virus hepatitis and the possibilities of their prevention)           

Kozma Tavanxhi, Lefter Guxho        

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;93

Cirrozat e mëlçisë dhe hepatit viral

(Liver cirrhosis and virus hepatitis)

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;99      

KUMTESA   

COMMUNICATIONS

Trupa të huaj të rrugëve të poshtme të frymëmarrje të hequr me anë të torakotomisë

(Foreign bodies in the lower respiratory tract removed by thoracotomy)

Aesti Boçka, Pandi Papivani             

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;105    

Një rast me ‘’rrotullim të majës’ të mjekuar me stimuli elektrosistolik           

(A case of ‘torsude de pointe’ treated with electrosystolic stimulation)  

Anesti Kondili, Artan Goda, Tamara Çarçani 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;111    

Një rast me leimomiohemagjiomë të stomakut , të ndërlikuar me hemorragji të madhe gastroduodenale

(A case of stomach leiomyohemangioma complicated by abundant gastrointestinal hemorrhage)

Gazmend Velçani, Gojart Cerga

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;117    

Invanigimi jejunogastrik i çrregullt 

(Abnormal jejungastric invaginction)

Vangjush Kolloshi     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;123    

Një rast me emfizemë mendistenale dhe subkutane si ndërlikim i pneumonisë infeksioze        

(A case of mediastinal and subcutaneous due to an infectious penumopathy)                      

Orest Sinjari   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;129

EKSPERIMENTALE                     

EXPERIMENTAL WORKS

Të dhëna ciotogjenike për helmimin eskperimental të shaktuar nga organoklorikët.        

(Cytogenic changes due to experimental poisoning by chlororganies)           

Mustafa Serezi, Skënder Skënderaj   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;133    

Përvoja e ‘tufës së punës‘ të rrezeve X në lampat e rëntogenodiagnostikës me anode të pjerrët.

(Composition of the ‘ Working beam’ of x-raus from the rontgen diagnostic lamps with slanting anodes.)

Gëzim Shehu 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;144

Disa shfaqje të veprimit të veprimit të rrezatimeve jonizuese në sy.           

(Some effects of ionizing on the eyes)

Kujtim  Karafili

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 4; 1983;149