HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4 ( Medical Sciences Series 4) Viti 1980  (Year 1980)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Stadi i sotëm i zhvillimit kërkon përgatitjen e kuadrove mjekësore në një nivel më të lartë ideoshkencor
(The present stage of development requires a high quality training of the young medical cadres)

Pistoli Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:3-8

Mjekimi i fistulave pasoperatore në operacionet rekonstruktive të uretrës në hipospaditë (Treatment of post-operative fistulae after operations for reconstruction of the urethra in hypospadias)

Paparisto F., Tartari F.                                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:9-13   

Çrregullimet e përçimit atrioventrikular në të sëmurët me infarkt akut të miokardit (Disturbances of atrio-ventricular conduction in patients with acute myocardial infarction)

Kondili A.                                                                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:15-22 

Metabolizmi i karbohidrateve gjatë insuficiencës renale kronike (Metabolism of carbohydrates in chronic kidney failure)

Agaçi F., Kodra S., Thereska N., Bylykbashi V.                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:23-29             

Vlerësimi i metodës histo-enzimologjike në diagnostikën diferenciale të sëmundjes së megakolonit aganglionar kongjenital. (Hystoenzymological diagnosis of congenital aganglionic megacolon)

Alia L., Pavli E., Alikaj M.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:31-36

Mbi lidhjet mjek-farmacist dhe domosdoshmëria e forcimit të tyre. (Doctor-pharmacist link and the need to strengthen them)

Minga Gj.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:37-46

Të dhëna paraprake mbi përmbajtjen e triglicerideve dhe kolesterolit në serumin e gjakut tek dhuruesit e gjakut në qytetin e Tiranës. (Preliminary data on the contents of cholesterol and triglycerides in the serum of blood donnors in Tirana)

Hasa D., Leskoviku S., Vreto V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:47-50

STOMATOLOGJI  (STOMATOLOGY)

Mungesa e dhëmbëve dhe nevoja për protezim (The loss of teeth and the need for prosthesis)

Toti F., Haliaj H., Muskaj F., Prifti A., Korbi N., Saraçi N..                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:51-55 

Vartësia e anomalive të dhëmbëve e nofullave me parandopatitë dhe mjekimi i tyre (Role of jaw and teeth anomalies in parodontopathy and their treatment)

Basha A., Fico T.                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:57-63

Anomalitë e pozicionit të dhëmbëve dhe trajtimi i tyre (Positional anomalies of the teeth and their treatment)

Lira Dh., Papajorgji N.                                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:65-71

EKSPERIMENTALE   (EXPERIMENTAL WORKS)

Studime histologjike të indit kockor tek njeriu, qeni dhe lepuri (Comparative histological study of the bone tissues of humans, dogs and rabbits)

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:73-79

Rigjenerimi i plagëve të zorrëve pas rrezatimit (Regeration of firearms wounds of the bowels after the treatment by radiation)           

Harito F.,  Shqina P., Ruka A.                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:81-87 

Të dhëna mbi kultivimin e hashashit ( Papaver somniferum) mundësia e shfrytëzimit farmaceutik të tij. (Cultivation of poppy ( Papaver somniferous) and the possibilities of pharmaceutic use)

Bahja Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:88-98

KUMTESA  (COMMUNICATIONS)

Një rast me miksomë të atriumit të majtë (Myxyoma in the left atrium)

Adhami J., Santo A., Berisha A., Binaj A.                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:99-106

Një rast me amiloidozë ‘’parësore’ të shpërndarë me prekje kryesore të veshkës. (A case of diffuse ‘’primary’ amyloidosis involving mainly the kidneys)

Kodra S., Thereska N., Tehravi T., Alia L., Shtino G.                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:107-114

Dy raste me ethe mesdhetare (Two cases of Mediterranean fever)

Cani K.,Cani M.,Bozheku N.,Sharofi F.                                                                                                                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:115-118

Dy rezeksione gastrike me gastroenterostomi ‘’Y’ të modifikuar. (Two gastric resections by a modified ‘Y’ gastroenterostomy)

Hoti F.                                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:119-123

Një rast me rritje të presionit arterial nga cimetidina (A case of high blood due to the use of cimetidine)

Gjikopulli N., Gjodede V.                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:125-126