HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4  (Medical Sciences Series 4) Viti 1979 (Year 1979)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Të punojmë me forca të bashkërenduara për të çuar më tej sukseset në fushën e profilaksisë ( With joint forces toward further successes in the field of prophylaxis)  

Skënderaj S.                                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:3-7

Sukseset e arritura në fushën e higjenës dhe epidemiologjisë gjatë 35 viteve të pushtetit popullor ( Achivements in hygene and epidemiology in 35 years of people’s power)                     

Cenko T.                                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:13-20

Disa aspekte mbi klinikën dhe mjekimin kirurgjikal të perikarditit adeziv (Some aspects  of the clinical and the surgical treatment of adhesive pericarditis)                                 

Gaçe P., Kapedani E., Zogu V., Alushani A., Meksi F.,Golemi R.,Struga E.                                

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979: 21-29

Disa të dhëna mbi shkaqet e vdekjeve të fëmijëve të moshës 0-2 vjeç në rrethin e Elbasanit (Causes of death of death of children under 2 years of age in the city of Elbasan)             

Bitri P., Alia L.                                                                                                                                  

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979: 31-34

Neuropatia, mikro dhe makroangjiopatia ( Neuropathy, micro and macroangiopathy)    

Peçi H.                                                                                                                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:35-51

Trajtimi kirurgjikal i fistulave veziko-vagjinale ( Surgical treatment of vesico-vaginal fistulae)                                                                                                                                        

Toto Vo., Balili L., Ganaj J.                                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979: 53-61

Mjekimi i sëmundjes së menierit me anë të glicerinës dhe manitolit ( Treatment of Meniere’s disease with glycerol and mannitol)                                                                 

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:63-68

Aneurizmi disekant i aortës (Dissecting aneurysm of the aorta)                                                

Sula A.                                                                                                                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:69-75

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI

Një vatër e strongiloidozës në rrethin e Tiranës ( A focus of strongylosis in the district of Tirana)                                                 

Adhami J., Murati N., Bogdani H.                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:77-82

Sezonaliteti i dizenterisë bakteriale në qytetin e Tiranë për vitet 1977-1978 ( Sesonal  distribution of bacterial dysentery in Tirana in the years 1977-1978)                                    

Eltari E., Kosta J.,Qirjako L., Haxhiu A.                                                                                          

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:83-88

Rezistenca ndaj antibiotikëve e shigelave të izoluara gjatë viteve 1974-1978 ( Resitance to antibiotics of Shigella strains isolated in 1974-1978)                                                                

Hizmo F., Mezini A.,Demiraj E., Prifti S.                                                                                         

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:89-96

STOMATOLOGJI (STOMATOLOGY)

Domosdoshmëria e heqjes së paradhëmballëve të parë në disa anomali dhëmbësh dhe nofullash (Indication for extraction of the first premolar teeth in some anomalies of the teeth and jaws)                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:95-104

Faktorët etiologjikë të gingivitit dhe stomatitit ulçeros (Etiologic factors of ulcerous gingivitis and stomatitis)                                                                                                        

Fico T.                                                                                                                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:105-110

Të dhëna mbi lidhjen e paradontopative me disa anomaly ( Etiology and methods of treatment of paradontopathies caused by traumatic occlusion)                                                      

Ulqini Xh.                                                                                                                                          

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:111-117

Mjekimi ortopedik i dy rasteve frakturash multiple të nofullës së poshtme (Orthopedic treatment of two cases of multiple fractures of the lower jaw)                                   

Mataj S.                                                                                                                                              

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:119-122

Të dhëna bilogjike në hepatitet kronike eksperimentale të mjekuara me acetat të hidrokortizonit dhe endoksan ( Biologjical findings in experimental chronic hepatitis treated with          hydrocortisone acetate and endoxan)                                               

Adhami J., Bregu Xh., Boletini E.                                                                                                     

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:123-140

Studim mbi ndryshimet dinamike të elementëve të gjakut periferik në dëmtimin e kombinuar rrezor në kafshë eksperimentale (A study of the dinamic changes observed in the elements of the peripheral blood after combined radiation injuries in laboratory animals)                                                                                                                                    

Aleksi Gj.                                                                                                                                           

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:141-149

KUMTESA

Ndryshime kromozomike tek një e sëmurë me lepra lepratoza ( Chromosomic changes in a patient with lepromatous leprosy)  

Nakuçi M., Serezi M.                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:150-154

Pesë raste helmimi me qumësht blete ( Five cases of intoxication by “Bee Milk”)              

Naçi TH.                                                                                                                                            

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:155-158

PROBLEME AKTUALE TË MJEKËSISË

Mbi vlerën e lëngut amniotic dhe rëndësia e tij në diagnozën klinike (Diagnostic importance of the amniotic fluid)                   

Çiço S.                                                                                                                                               

Buletini i Shkencave Mjekësore 1979:159-167