HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4 ( Medical Sciences Series 4) Viti 1978  (Year 1978)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Disa aspekte të zhvillimit të shëndetësisë sonë socialiste (Some aspects of the development of our    socialist health services)                        

Preza B., Bekteshi S.                                                                              

Buletin I Shkencave Mjekësore 1978: 3-16                          

Disa të dhëna mbi klinikën , diagnozën dhe mjekimin e endometriozës gjenitale (Clinical data, diagnosis and treatment of genital endometritis)                        

Gjylbegaj I.                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:17-21                                                 

Mjekimi me rezerpinë i të sëmurëve me H.T.A esencial (Treatement with reserpine of essential     hypertension)                                        

Burnazi P.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:23-33                                                 

Rezultatet e arritura në parandalimin e lindjeve premature (Results obtained in the prevention of premature births)                               

Lira A., , Basha F., Kashari F. , Myrto L., Aliu S.                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:35-43                                                             

Hepatiti kronik pas hepatit viral (Chronic hepatitis resulting from acute viral hepatitis)                        

Tavanxhi K.,, Guxho L.                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:45-51                                                 

Disa të dhëna mbi përdorimin e aparateve ortodontike të lëvizshme në mosha të ndryshme  (Use of mobile dental apparatus in children of different ages)    

Basha A.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:53-58     

Të dhëna mbi gurët e gjendrave e  kanaleve të pështymës dhe analizën e tyre spektro-kimike (Calculi of the salivary gland ducts and their spectrochemical analysis)    

Gjini S.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:59-71     

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Salmenollosis (Salmenollosis)                                                                                             

Pulo J., Kraja Dh., Misko V.                                                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:73-84                                          

Rektolitet nga Lamblia, Trikomonas intestinalis dhe ameba histolitica     (Rectocolitis caused by Lamblia , Trichomonas and entamoeba hystolytica)                                                               

Eltari E.,, Mosko V., Kërkeshi A., Dollaku F., Gagani F.                                                     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:86-93                         

Mjekimi i meningjiteve purulente me etiologji të papërcaktuar (Treatement of purulent meningitis of undetermined etiology)                                                              

Bozhaku N.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:95-97             

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Diagnoza diferenciale angjigrafike e  patologjive të papilës së nervit optic (Angiographic differencial diagnosis of the pathologic condition of the papilla of the optic nerve)                

Cepa Gj.                                                                                                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:99-110                                                                       

Dëmtimet e pjesëve ekstraperitoneale të duodenit dhe të rektumit     (Injuries of the extraperitoneal potions of the duodenum and the rectum)                                  

Shqipa P.                                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:111-117                                                                                             

Karcinoma spinoqelizore tip adenoid (pseudoglandular ) e lokalizuar në mukozën e buzës së poshtme

(Spinocellular carcinoma of the adenoid (pseudoglandular) type located in the mucosa of the lower lip)

Kadare Sh.                                                                                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:119-121         

Kandidoza – të dhëna klinike, diagnostike dhe mjekimi i saj     (Candidosis –clinical picture and diagnosis)

Ulqini Xh.                                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:123-131

Amiloidozë primare e shpërhapur e mëlçisë e vërtetuar me punksion biopsy (Primary diffuse amyloidosis of the liver confirmed by puncture biopsy)                                                      

Adhami J., Binaj K.,, Shehu M.                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1978:133-140