HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 4  ( Medical Sciences Series 4 ) Viti 1977  (Year 1977)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Kongresi i 7-të i PPSH dhe ruajtja e shëndetit të fëmijëve ( The 7th Congress of the Albanian Party of  Labour and protection of the health of the children)                     

Bekteshi S., Kristo Th.                                                                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 3-8

Veprimtari e lartë polarografike e filtratit serik sulfosalicilik në të sëmurët me insuficiencë renale       dhe hiperazotemi. (High polarographic activity of the salphosalicylic seric filtrates in patients with kidney failure  and hyperazotemia)                                                              

Shteto K.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 9-17

Algodistrofia  reflektore e anësive ( Reflectory algodystrophy of the limbs)            

Adhami J., Poro K., Morcka K., Luloçi L.                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 19-30

Hipertonia me origjinë nga veshkat ( Hypertension of kidney origin)                                               

Petani H., Rusi H., Thereska N., Islami V., Zhuka T.                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977: 31-38

Glomerulonefritet  akute në vitet 1968-1975 ( Acute glomerulonephritis in 1968-1975)  

Shkodra R.                                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:39-45

HIGJENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGENE AND EPIDEMIOLOGY)

Të dhëna mikrobiologjike epidemiologjike dhe klinike mbi rezistencën primare të mycobacterium tuberculosis ndaj antibakterialeve.( Microbiologic, epidemiologic and clinical data on primary antibacterial resistance of mycobacterium tuberculosis)

Dishnica G., Bushati J.                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:48-57

Rritja jospecifike e titrit të antistreptolizinës 0 në të sëmurët me hepatit viral dhe tuberkuloz (Non specific rise of the antistreptolysin  titre in patients with viral hepatitis and tuberculosis)                                                                                                                 

Andoni R.                                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:59-62

Vaksinimi i njëkohshëm kundra fruthit dhe poliomelitit (Simultaneous measles and polyomelitis immunization)               

Papajani K., Muka M.                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:64-68

Leishmanoza e qenit dhe rezervuari i leishmanozës visceral (Canine leishmanosis and the natural reservoir of visceral lesihmanosis in Albania)                                                                    

Adhami J.,Murati N.                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:69-74

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Hamartoma pulmonare (Lung hamartoma)                                                                                 

Safa A.,Kadare Sh.                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:75-80

Leioiosarkoma e venës jugulare (A leymosarcoma in the jugular vein)                                       

Cerga G., Trimçev S.                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:81-86

Tre raste ileusi pas lindjes (Three cases of ileus after childbirth)                                               

Jashari I., Gjika R.                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:87-89

Një rast me osteokomondromatozë poliartikulare ( A case of polyarticular osteochondromatosis)                                                                                                                       

Poro K.                                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:91-96

Një rast me sindromën Behçet ( A case of the Behchet syndrome)                                   

Zhugli S.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:97-101

Një rast me rektolit hemorragjik parazitar ( A case of haemorrhagic parasitic rectolitis)

Eltari E.,Mosko V., Llala K.                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:103-106

REÇENSIONE ( REVIEWS)

Recension i monografisë –Skizofrenia-e Prof. Xhavit Gjatës.                                                    

Çulli I.                                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:107-110

INFORMACION (INFORMATIONS)

Mbi zhvillimin  e punimeve të sesioneve shkencore me rastin e 20-vjetorit të Universitetit të Tiranës                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1977:111-122