HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 3, Year 2010

Buletini i Shkencave Mjekësore; numri 3; volumi ; viti 2010

Vlerësimi i intervalit qt në qetësi dhe effort në të semurët me dhe pa neuropati autonome kardiovaskulare

Evaluation of qt interval in the diabetic patients with and without cardiovascular autonom neuropathic

Thanas Fureraj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 3-7

Spektri i insuficiances renale akute në njësinë e terapisë intensive

The spectrum of acute kidney injury in the intensive care unit

A. Gjyzari, N.Thereska, M. Barbullushi, A. Koroshi, S. Kodra, E. Petrela,

A. Idrizi, A. Strakosha

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 8-18

Septopiastika, të dhënat epidemiologjike

Septoplasty, epidemiological data

Gjergji Bizhga, Loreta Kuneshka

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 19-22

Psoriasis në fëmijë

Psoriasis in the children

Migena Vargu, Ermira Vasili

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 23-26

Obesiteti dhe lidhja e tij me faktorët e stilit/menyrës së jetesës në popullatën adulte shqitare

Ossociation of obesity with lifestyle factors in the adult population of albania

A. Spahia, G. Qirjako, I. Mone, M. Ndreu, Z. Shabani, G. Burazeri

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 27-33

Përshkrim rasti sindroma "marshall"

"marshall" syndrome

A.Pilaca, M. Dede, E, Qyra, V. Gashi, Sh. Kurti, E. Puca, Dh. Kraja

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 34-38

Prania ajrit në degët e venës porta nga hypovolemia, te nje rast me traumë abdominale

Hepatic portal venous gas in e case with abdominal trauma

A.Gjokutaj, A. Hoxhaj, V. Demko

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 39-42

Deficiti i al antitrysines ne nje pacient me asthmë te rëndë

Al antitrypsine deficiency in a patient with severe asthmas

S. Boriçi,  I. Serbo, A. Kondi

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 43-46

Dhembja e dhëmbeve si një pervojë biopsiko-sociale e fëmijëve shqiptarë

Dental pain as a bio-phycho-social experience of albania

O. Tamburi, S. Como, Zh. Thomaji

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 47-59

Aktiviteti antiaterosklerotik i atorvasatatinës në pacientin iperkolesterolemik: studimi i fluksit dhe kompliancës arterioze të parakrahut

Effects of atorvastatm on the functional properties of forearm arteries in hyperchoiesterolemic patients

L. Pustina, M. Amato, S. Castelnuovo, D. Baldassarre

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 60-85

Patologjite më të shpeshta te i moshuari dhe trajtimi i tyre

More often pathology in elderly people and their treatment

KIRI ZALLARI

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 86-103

Sëmundjet inflamatore me ndërmjetësi imune-roli i umfociteve t rregullatore

The role of treg in immune-mediated inflammatory disease

M. Hoxh A, A. Xhani, E. Shehu, E. Qirko, A. Priftanji

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 104-112

Roli i ushqyerjes dhe obeziteti në kancerin kolorektal

Effects of nutrition and obesity on colorectal cancer

A.Kraja, M. Sina, M. Ndreu, F, Pupuleku, I. Mone, S. Prifti

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 113-119

Kufizimet e përdorimit të biokarbonatit në acidozën metabolike

Bicarbonata limitations on metabolic acidosis

Melpomeni Kromidha, Sashenka Sallabanda

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 120-124

Proteza e gjurit

Knee arthroplasties

Ervin Priftaj, Kenan Bayrakci

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 125