HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3  ( Medical Sciences Series 3) Viti 2008  (Year 2008)

EDITORIAL (EDITORIALS)

Rregullimi ligjor i të drejtave të pacientëve në Shqipëri             

Naqellari O., Deda L., Barbullushi M.          

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: I-V

ARTIKUJ ORIGJINALË  (ORIGINAL ARTICLES)    

Varianti mikropapilar  i karcinomës me qeliza kalimtare i veshkës urinare. Studim morfologjik dhe imunohistokimik  (Micropapiliary variant of transitional cell carcinoma of bladder. An morphological and immunohistochemical study)

Tripodi S., Alia L.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 3-14

Transmetimi ndër breznor i traumës psikologjike (Transgenerational transmission of psychological trauma)        

Çomo A., Vyshka G., Suli A., Petrela E.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:15-21

Anestezia inhalatore me halotan e vlera e MAC-ut (Inhaled anesthesia with halothane and the value of MAC)                       

Naço M.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:22-28

Trajtimi i displazisë në zhvillim të artikulacionit koksofemoral nën moshën 1-vjeç me jastëkun abduktor Becker-Mittelmeier (Treatment of DDH under one year of age with the Becker-Mittelmeier abduction device)

Duni A., Çaushi Gj.   

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:29-41

Llogaritja e kostos për trajtimin rinosinizitëve (Calculation of the cost for the treatment of rinosinusitis)       

Baku T.                      

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 42-46

Skaneri toriakal me rezolucion të lartë në fëmijët me fibrozë kistike: metodë diagnostike bashkëkohore (High resolution CT of the chest in children with cystic fibrosis: a contemporary diagnostic method)

Hidri B., Veveçka E.             

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 47-52

Roli i kirurgjisë në tuberkulozin e murit toriakal (The role of surgery in chest wall tuberculosis) 

Gradica F., Menzelxhiu A., Cani A.,  Fype A.          

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 53-58

Rrugët për marrjen e kujdesit për fëmijët dhe adoleshentët me probleme të shëndetit mendor. Aftësitë dhe vështirësitë emocionale dhe të sjelljes të fëmijëve të shkollës “Halit Çoka” Bathore Tiranë (Pathway to care for children and adolescents with merited health problems strength and difficulties in emotions and behaviors of children in Bathore’s school, Tirana         

Alikaj V., Tomorri S., Suli A.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:59-66

Disa konsiderata klinike dhe epidemiologjike të limfomave Johodgkiniane (Epidemiological and clinical considerations about Non - Hodgkin lymphoma of children)     

Xhafa M., Godo A., Kora Q., Anastasi E., Bali D.   

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 67-73

Vulvo-vaginitet mykotike. Trajtimi me antimykotikë dhe dushe vaginale (Mycotic vulvo-vaginities, treatment with antimycotic drugs and vaginal douches)

Bylykbashi E., Bylykbashi I., Kosturi S.       

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 74-77

Trajtimi riaftësues i pleksitit brakial tek fëmijët i bazuar me metodën Vojta (Rehabilitation treatment in children with brachial plexitis, principled to Vojta method)                                                         

Reçi F., Hoxha A.      

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:78-81

Trajtimi kirurgjikal i frakturave shpërthyese të kërcirit (Operative treatment of fractures of the tibial plafond (Pilon fractures)     

Distafa A.                               

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:82-92

Fisura anale akute. Sfikterotomi apo dilatacion? (The acute anal fissure. Sphincterotomy or dilatation?)     

Bollano E., Kacani N., Gjata A., Gjerazi E., Petrela E.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 93-97

PËRSHKRIM RASTI (REVIEW)

Nje rast me trichofolliculome (A case with trichofollicullome)  

Ndoni F., Jorgaqi E., Lico A., Hyska L.,  Ndoni L.  

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008: 98-100

Gliomat multicentrike (multiple). Diagnoza diferenciale dhe vështrim i literaturës  (Multi centric (multiple) gliomas. Inferential diagnosis and literature view)

Kaloshi G.,Shehu E.,Rroi A., Lame A.,Xhaxho S.,Petrela M.          

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:101-103

Ushqyerja dhe infeksioni (Nutrition and infection)         

Pilaca A.                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:104-110

Bllokimi i hundës në fëmijët me shformimet dytësore dentare (Nasal obstruction in children and secondary dental malformations)   

Mone S., Isufi R., Vrioni J., Qendro A., Toti Ç., Muçaj A.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:111-119

Diagnoza dhe kirurgjia endonazale nëpërmjet endoskopisë (Diagnosis  and endonasal surgery with endoscopy)              

HaxhollariV., Bizhga Gj.      

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:120-124

Anestezia topikale versus anestezia parabulbare në ekstraksionin e kataraktes me fakoemulsifikacionit (Topical anesthesia versus parabulbar anesthesia in the extraction of cataract surgery with phacoemulsification)           

Qerimi E., Tabaku T.             

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:125-129

Udhëzime për autorët ( Informations for authors)

Redaksia        

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:130-133        

Recensa në botimet shkencore (Reviews in scientific editions)   

Redaksia                    

Buletini i Shkencave Mjekesore 2008:134-140