HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3 ( Medical Sciences Series 3) Viti 1980  (Year 1980)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Përparimi i vendit është i pandarë nga zhvillimi i shkencës dhe i teknikës                     

Hoxha E.                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:3-21

Orientimet dhe detyrat e pleniumit të 8-të të KQ të PPSH- Program i madh pune për zhvillimin e shkencave  mjekësore ( The guidelines and duties laid down by the 8th plenum of the C.C of P.L.A- A great working program for the development of the medical sciences)

Gaçe P.                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:23-30

Disa karakteristika t  pneumonisë së fëmijëve të moshës një muaj deri dy vjeç
(Some features of pneumonia in children aged between one and two years)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:31-36

Disa të dhëna mbi valvulopatitë reumatizmale në moshën e fëmijërisë. (Some data on rheumatic valvulopathy in the young)

Kristo Th.                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:37-48

Pneumonitë si shkak vdekjeje tek fëmijët e moshës mbi një muaj deri 4 vjeç (Pneumopathia as cause of        death of children one month to four years of age)

Subashi Sh., Leno L.                                                                                                                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:49-54

Disa të dhëna paraprake mbi shpërndarjen e faktorëve të sistemeve RH dhe MN në popullatën tonë. (Preliminary data on the distribution of the factors of systems Rh and MN among our population)   

Çuberi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:55-58

Chorio-retinopathia centralis serosa (Chorio-retinopathia centralis serosa)

Cepa GJ.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:59-67

Shkaqet e pseudoartrozave të kockave diafizare dhe mjekimi në vartësi të tyre. (Causes of pseudoarthrosis of dyaphysal bones and their treatment)

Karagjozi P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:69-81

Rëndësia e diagnostike edozimit turbidimetrik të betalipoproteinave  (Diagnostic value of the assay of beta and pre-beta lipoproteins)

Shteto K., Sinoimeri E., Bylykbashi V., Buzo S.                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:83-88

Infarkti i miokardit gjatë viteve 1975-1979 (Myocardial infarction in the years 1975-1979)

Nasto S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:89-96

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI  (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Ndjeshmëria e anofeleve ndaj insekticideve në zonat brengdetare e të ulta të Shqipërisë. (Sensitivity of anopheles to insecticides in the coastal and lowland areas of Albania)

Adhami J., Murati N.                                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:97-113

Antigjeni Australia në grate shtatzëna, në ato që sapo kanë lindur, dhe në fëmijët e porsalindur. (Australia antigen inpregnancy , in the purperium and in newborn children)

Troja P., Ndrenika Gj.,, Taka M.,, Pepa T.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:115-120

EKSPERIMENTALE  (EXPERIMENTAL WORKS)

Ndikimet e rrezeve X mbi kromozomet e minjve (Effects of the X ray on the chromosomes of mice)

Serezi M., Hoxha A., Shehu G., Kola P., Nini K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:121-128

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Atrofia testikulare progresive në kuadrin e distrofisë miotonike (Progressive testicular atrophy in the framework of myotonic dystrophy)

Luçi V., Shehu M., Kardhashi R., Cerga G.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:129-132

Arthrogyposis mutiplex tek një i porsalindur para kohe shoqëruar edhe me anomali të tjera (Arthrogyposis mutiplex congenital associated with other anomalies in a premature newborn child)

Dhuci O.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:133-142

Nekroliza epidermale toksike (Toxic epidermic  necrolysis)

Caridha M., Cicko T.,  Rexhep T.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:143-147

Reçension i librit ‘’ Atlasi i Neurologjisë Klinike’’ (Recension of the book ‘’ Atlasi I Neurologjisë Klinike’’të autorëve Prof. Bajram Preza, Kandidati i Shkencave Mjekësore Hysen Baboçi, Kandidat i Shkencave Mjekësore Ali Kuqo e BP.

Çulli I., Quka A.                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:149-155

Sesion shkencor i studentëve në Katedrën e Neurologjisë                                   

Çulli I., Quka A.                                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1980:154-155