HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 3 (Medical Sciences Series 3); Viti 1962 (Year 1962)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Mjekimi i afonisë funksionale me metodën e dominantit të dhimbjes (Treatment of functional aphony by the method of the dominant of pain)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:3-8                             

Konsiderime mbi trajtimin kirurgjikal të litiazës reno-ureterale (Reflections on the surgical treatment of reno-ureteral lithiasis)

Ziçishti Ll.                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:9-14                           

Mbi ulçerat e perforuara të stomakut dhe duodenit (Perforated gastric and duodenal ulcers)

Elezi B.                                                                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:15-27                         

Disa të dhëna mbi 126 raste me poliartrit reumatizmal akut (126 cases of polyarthritis acuta)

Shyti H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:28-34                         

Mbi epidemitë alimentare të leptospirës të tipit gryppotyphosa (An alimentary epidemic of leptospirosis of the grippotyphosa type)

Dushniku N.               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:35-38

Luftimi i dermatomikozave dhe rezultatet e arritura me anë të epilinës në qarkun e Beratit (The treatment of dermatomycosis with epiline and the results obtained in the Berat district)

Basha Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:39-44                         

Mbi disa rezultate të somatoskopisë në shkollarët e qytetit të Tiranës (Some results of the somatoscopic survey of the school-children of Tirana)

Papadhimitri O.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:45-55 

Mbi një komplikacion të rrallë të narkozës endotrakeale-Tracheitis necrotico-haemorrhagica të tipit krupoz (A rare complication of endotracheal narcosis)

Gaçja P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:56-60                                     

Hepatotomia në një rast të kalkulozës biliare intrahepatike (Hepatotomy in a case of intratraveal biliary calculosis)                                                  

Spahiu F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:61-64                         

Një rast i rrallë melanosarkome e corpus ciliare et chorioideale (A case of melanosarcoma of corpus ciliare and chorioidea)

Sinoimeri S.               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:65-69                         

Dy raste megaureteri (Two cases of megaureter)

Nishani F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:70-75             

Një rast kolpopoeze që dha mundësinë e lindjes së fëmijës (A case of colpopoesis that enabled a woman to bear children)

Boga P.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:76-79                                                 

Dy raste pankreatiti akut nekrotik hemoragjik shkak vdekjeje të papritur të shpejtë (Two fatal cases of pancreatitis acuta)

Pavli P.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:80-84                         

Kontribut kazuistik mbi fibroelastozën e endokardit në laktantët (Two cases of fibroelastosis of the endocardium)

Rroku Ç., Jorgoni J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:85-92

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:93-95

TË REJA SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1962:96-130