HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletini i Shkencave Mjekësore; numri 2; volumi ; viti 2010

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 2, Year 2010

Prevalence dhe faktoret percaktues te abuzimit bdaj te moshuarve ne shqiperi

The prevalence and determinants of elderly people abuse in albama

G. Çela, G. Burazeri, E. Roshi, Z. Shabanl E. Amursi

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 3-9

Aktiviteti fizik dhe sjellja sedentare ne moshen shkollore

Sedentary behaviour and physical activity in school ag

R. Cina, A.Ekindi, Dh.Prifti, K.Kapedani, Z.Cikuli, Dh. Stratoberdha, F. Nikaj,

B.Toci

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 10-17

Nefrokalanoza te femijet: te dhena paraprake te nje studimi prospektiv

Nephrocaleinosis in children: preliminary data of prospective study in albania

D.Shtiza, R. Xhepa, O. Xhango, A. Bulo, N. Marku

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 18-25

Ndikimi i rakitit hipovitaminoz në zhvillimin morfologjik te foshnjet me konvulzione

The impact of hypo vitamin rachitic in morphological development at babies with convulsions

Sh. Murtezi, G. Dragusha, A. Elezi, S. Delijaj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 26-35

Vetite antibakteriale te kornponimeve te sintetizuara nga hidroksi-4, bcnzopiranon-2 kunder klebsiella.

Antibacterial activity of compound? Synthesized from hydroxy-a, beniopyran-2-one against klebsiella

Kozeta Vaso, Aziz Behrami

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 36-43

Rëndësia diagnostike e përcaktimit të antitrupave anti-gladine dhe anti-transglutaminaze indore në fëmijet shqiptarë të dyshuar për sëmundje celiake

Diagnostic significance of anti-gladm and anti-tissue transglutaminase antibodies in an albania children population tested for celiac disease

G. Sulçebe, M. Kondakqu, B. Sheh.U, P. Cullufi

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 44-51

Vlera e flukmetrisë color doppler në arterien umbilikale në pacientë me preeklarnpsi dhe hipertensjon gesticional

The value of the umbilical artery doppler in the fetuses with preeclampsia and gestitional hypertension

Rozeta Shahinaj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 52-60

Metoda daktiloskopike ose fingerprint! Si metode per identifikim

Fingerprint as an identification method

Agim Ramadani

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 61-65

Hpv - e tashmja dhe e ardhmja

Hpv - the present and the future

E.Zeqja, I. Bylykbashi, K. Dasho, G. Zoraq

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 66-72

Trajtimi i kombinuar i vaginozave bakteriale me antibakterial dhe vitaminë c lokale

The combiriated therapy of bacterial vaginosis with antibiotic and local vitamine c

D.Bylykbashi, A. Manaj, I. Bylykbashi, A. Zhaka

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 73-76

Veçoritë morfologjike të spermatozoideve tek meshkujt infertile me varikocelë

Characteristics of sperm morphology in infertile men with varicocele

Ll. Rrumbuliaku, E. Roshi, A. Pepa, A. Pilaca

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 77-84

Ndikimi i preeklampsisë në morbiditetin perinaltal

The influence of preeclampsia in the perinatal morbidity

A.Manaj, Ie. Bylykbashi, I, Bylykbashi, A. Zhaka

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 85-89

Paraqitja e një rasti me sëmundjen e gërvishtjes nga thonjtë e maces

A case report with eat scratch disease

Aida Petrela, Gentiana Mullalli

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 90-93

Osteopetrosis tarda

Osteopetrosis tarda

Xhafa, A. Godo, Q. Kora, E. Anastasi, D.Bali

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 94-98

Hiperhidrosis dhe trajtimi i saj me toksinene botulines a (botoks)

Management of hiperhidrosis with bolulinum toxin (botox)

H. Fida, O. Janushaj, A. Koçinaj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 99-110

Evoluimi i metodave të përcaktimit të lëndëve pirogjene

Evaluation of pirogen methods

Eva Troja

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 111-123

Rreziqet ndaj rrezatimit diagnostik me rrezet x te fëmijet

Risk from diagnostic x ray radiation in children

B.Hidri, D. Cela, M. Çela

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 124-131

Recesioni gingival

Gingival recession

Lerina Zeza.   

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 132-138                                                                                                                                          

Trajtimi i frakturave me armë zjarri të ekstremiteteve

The management of gunshot fractures of the extremities

Artan Distafa 

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 139-144

Vlerësimi ekografik në traumën abdominale

Ultrasound evelaution of abdominal trauma

Aqif Gjokutaj, Astrit Hqxhaj 

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 145-149                                                                                                                  

Mitomicina dhe përdorimi i saj në kiturgjinë e glaukomës

Mitomycin c use in glaucoma surgery

Arjeta Grezda

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 150-156

Morbus-Legg-Calve-Perthes Dhe Anemia Drepanocitare

Morbus-Legg-Calve-Perthes And Sickle Cell Disease

E.Backa, T. Caja, S. Rapushi, B. Yuxatana,V. Duraj, A.Zoto          

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 157