HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i Universitetit të Tiranës; Seria Shkencat Mjekësore 2; viti 1989

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 2, Year 1989

Arritje, probleme dhe detyra në luftën kundër sëmundjeve tumorale

Adelina Mazreku

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 3-10

Biofiltracioni në trajtimin e pamjaftueshmërisë veshkore akute

Nestor Thereska, Alketa Koroshi, Myftar Barbullushi

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 11-20

Ritmet e konsolidimit të frakturave të diafizësë tibiale që trajtohen me metodën funksionale

Thoma Milori, Panajot Boga

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 21-30

Disa të dhëna mbi numërimin e kreshtave dermatografike

Bardhyl Çipi

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 31-38

Të dhëna mbi bakteriologjinë sasiore në pneumologji dhe vlerat e saj klinike

Aleksandër Sallabanda, Theodhosi Broja

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 39-46

Ndryshimet e përbërjes së gjakut të fëmijës së mjekuar me eksanguino-transfuzion (EST)

Bashkim Cenameri

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 47-54

Paqsqyra kimiko-higjienike e ujit të qytetit të Lushnjësë

Genc Dani

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 55-62

Të dhëna paraprake mbi imunitetin qelizor në të sëmurët me kandidozë kronike të aparatit tretës

Xheladin Çeka, Dhimitër Kraja, Fatbardha Lame

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 63-72

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI

Allopurinoli me dozë të lartë

Dhimitër Kraja, Kristo Pano, Murat Manehasa

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 73-80

Një rast stafilokoksemie me trombozë të sinuseve kavernoze dhe pneumoni të dyanëshme

Jahja Pulo, Zhaneta Doçi, Qemal Kadia

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 81-86

Manifestime ekstrahepatike gjatë hepatitit viral

Tritan Kalo, Elvira Beqo

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 87-92

Ndihmesat e para të diagnozës me imunofluoreshencë të tërthortë në studimin er epidemiologjisë së etheve hemorragjike virale në vendin tonë

Betim Byku

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 93-102

STOMATOLOGJI

Vlerësimi i pranueshmërisë indore të aliazhit krom-kobalt bazuar në rastin e formimit të indit të granulimit

Foto Toti, Isuf Kasapi, Sezai Braho, Eduard Haxhihyseni

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 103-108

Rezultatet e mjekimit të periodontiteve kronikë në një seancë

Mihal Kuvarati, Irena Cepa, Margarita Koroveshi

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 109-116

Ndikimi i pastave me propolisin e vendit tonë në infeksionet pulpare eksperimentale

Agron Meta, Sezai Braho, Pavli Kongo, Eduard Haxhihyseni

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 117-126

Membranat hialinore në mushkëritë e fëmijëve të lindur të vdekur

Shyqyri Subashi, Klement Dasho

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 127-132

Ligatura terapevtike e arterieve iliaca interna (hypogastrica) për ndalimin e hemorragjive të mëdha në gjinekologji dhe obstetrikë

Muzhak Kosturi

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 133-140

Lemboja kutano-aponeurotike e parakrahut me pendukul arterial retrograd

Gjergji Belba

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 141-148

Ruaqjtja e aftësisë nriprodhuese tëk të sëmurat me koriokarcinomë të mitrës të mjekuara me kimioterapi

Skënder Xhelili

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 149-156

Një rast me ascit kiloz dhe kilotoraks nga një limfomë abdominale

Fatbardha Dyrmishi

Buletini i Shkencave Mjekësore 1989: 157-160

EKSPERIMENTALE

Dermatiti alergjik eksperimental

Violeta Gjino

161