HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2 Viti 1986

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 2, Year 1986

PËRMBAJTJA

CONTENTS

Ndikimi i njëkohshëm i ngarkesës fizike dhe stresit termik mbi ekuilibrin acidobazik (The simultaneous effect of the physical effect and thermic stress on the acid-base balance)

Sabit Brokaj,Mynyri Resuli

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;7

Pamjaftueshmëria e zemrës së majtë dhe kardipatia hypertensive (Insufficiency on the left heart and hypertensive cardiopathy)  

Spiro Qirko

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;13

Të dhëna kliniko-instrumentale në veçimin e disa formave të iktuseve lakunare

(Clinical and instrumental findings in diagnosis of lacunary stroke)           

Bernard Gjata

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;23

Funksioni sistolik i ventrikulit të majtë në stenozën mitrale

(The systolic function of the left ventricular mitral stenosis)

Adnand Kastrati, Artan Goda, Sali Berisha, Anesti Kondili, Fedhon Meksi, Ardi Frashëri, Gjin Ndrepepa

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;29     

Efekti i indometacinës në parandalimin e formimit të eshtërimeve periartikulare pas trajtimit kirurgjikal të zhvendosjes koksofemorale të lindur tek fëmijët                       

(The effect of indometacine in the prevention of periarticular ossification following the surgical treatment of congenital luxation of the hip joint) 

Pëllumb Karagjozi     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;39

Përhapja e hipertensionit thelbësor në rrethin e Vlorës  

(Prevalence of essential hypertension in the district of Vlora)    

Xhorxhi Andoni         

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;47

Përcaktimi i uresë me ultramikrometrodë pa fundërrim të proteinave plazmatike         

(Determination of the blood urea without sendemation of the plasm proteins)

Siri Leskoviku

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;57

Ndryshimet saisore dhe cilësore të alkaloideve të bimës Papaver Somiferum gjatë fenofazave të zhvillimit të saj.

Quantitative and qualitative changes in the alkaloids of the poppy plan Papaver  

(Somiferum  during the phenophases of its growth)

Xhavit Brahja

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;63

Zmadhim jo real i zemrës në anomalitë e kafazit të kraharorit

(Apparent enlargement of the heart in certain anomalies of the chest)

Maksim Çela , Skënder Demi, Aleksandër Pejo

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;75

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY

Sëmundjet që shoqërohenme infektim nga VHB; poliartriti nodosa dhe dëmtimet e mëlçisë.       (Diseases besides acute hepatitis associated with the HBV infection polyarteritis and permanent liver damage)

Elmaz Eltari, Mehdi Çani, Gojart Cerga, Klement Cani, Petro Shamo

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;81

Të dhëna papraprake rreeth trajtimit të riaftësimit funksional të frymëmarrjes të të sëmurëve me pneumokoniozë

(Preliminary data on the treatment and functional respiratory rehabilitation of patients with pneumoconia)

Niko Pecani   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;87

STOMATOLOGJI  

STOMATOLOGY

Të dhëna paraprake rreth trajtimit të riaftësimit funksional të frymëmarrjes të të sëmurëve me pneumokoniozë

(Our data on malignant tumours in the maxilla-facial region)   

Samedin Gjini

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;93

KUMTESA   

COMMUNCIATIONS

Prekjet sistemike të sëmundjes Weber-Christian

(Systemic involvement of the Weber-Christian disease)  

Josif. E Adhami

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;101

Takikardia supraventrikulare e përsëritur tek individë pa dëmtim organik të zemrës

(Repeated supraventricular tachychardia in patients with no organic lesions of the heart)  

Pandeli Cina  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;109

Raste të veçanta të këshillimit gjenetik në defektet e mbylljes së tubit neural

(Genetic advice in cases of defective closure of the neural tube)

Maksim Cikuli, Halim Kosova, Vahe Mokini, Pandeli Cina

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;115

Mjekimi me sukses i fistulës skortale me anën e epidimovazotomisë

(Surgical treatment of scrotal fistula by epididymovasostomy)  

Flamur Tartari, Rezar Rusi    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;121   

Mbi një rast aneurizmi disekant që simulonte infarktin akut të miokardit

(A case of desiccant  aortal aneurism simulating acute myocardial infarction)     

Enver Mersini

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;125

Nekroza medulare veshkore gjatë diabetit të sheqerit

(Medullary necrosis in diabetes mellitus)

Alketa Koroshi, Vaso Bakalli, Rezar Rusi, Nestor Thereska

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;129

PROBLEME AKTUALE TË MJEKËSISË

CURRENT PROBLEMS IN MEDICINE

Retroviroza A.I.D.S – një sëmundje e re infektive           

(A.I.D.S-a new retro virus infection)

Kristo Pano, Dhimitër Kraja, Eduart Kakarriqi

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1986 ;135