HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2  ( Medical Sciences Series 2) Viti 1985  (Year 1985)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Frymëzues dhe mbrojtës me vepra i shëndetit të popullit (An inspiration in the protection of  the people’s health.)                      

Preza B.                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:3-9

Hemorragjia në tumoret e trurit (Hemorrhage in brain tumors)                       

Xhumari A., Petrela M.                                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 11-14                                                

Përdorimi i lenteve të kontaktit të prodhuara në vend në miopinë e lartë. (Use of locally made contact lenses in high myopia)                   

Aroni A.                                                                                                                                             

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 15-19                                                

Tortikoli muskulor kongjenital –rezultatet e largëta të trajtimit kirurgjikal  (Congenital muscular torticollis- late results of the surgical treatment)        

Karagjozi P.                                                                                                                                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 21-28

Studimi i kolesterolit, lipoproteinave me densitet të lartë dhe të ulët tek të sëmurët me hipertirozë. (Cholesterol high-density and low –density liproteins in patients with hyperthyroidism)                                                                                                                               

Çakërri L.                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 29-34

Herniet diafragmale (Diaphragmatic hernias)                                                                             

Hysa T., Karaj H.                                                                                                                               

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 35-43

Roli i vegjetacioneve adenoide në etiopatogjenezën e rrjedhjeve të veshit të mesëm. (Role of Adenoide in the ethiopathogenesis of middle ear effusion)                                    

Radovani P.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 45-51

Varikocela si shkaktarë testikularë , i sterilitetit mashkullor (Variccela as a cause of  male sterility)                        

Alimehmeti M.                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 53-59

Kanceri parësor i mëlçisë dhe i rrugëve biliare në rrethin e Durrësit. (Primary cancer of the liver and the biliary tract in the district of Durrës)           

Dyrmishi F.                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 61-65

Ndërlikimi i otitit të mesëm në rrethin e Dibrës  (Complications of middle-ear infection in the District of Dibra)                               

Kodra M.                                                                                                                                            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 67-73

Vlerat normale të metabolizmit proteinik tek fëmijët e moshës deri 3 vjeç (Normal values of the indices of protein metabolism in children under 3 years of age)           

Qoshja T., Bardhi F., Kaloshi D., Sufa V.                                                                                         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 75-80

Infarktet atipike të miokardit në spitalin e Shkodrës në vitet 1969-1979   (Atypical myocardial infarction in the hospital of Shkodra during the period 1969-1979)                     

Mersini E.                                                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 81-86

Disa të dhëna mbi helmimet vdekjeprurëse me lëndët fosfororganike (Fatal poisoning with phosphorrorganic substances)               

Pazari E., Çipi B., Juca B.                                                                                                                 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 87-90

Ndikimi i shpimit të lagur në format rentgenologjike të silikozës. (The effect of wet perforation on the radiologic aspects of silicosis)         

Gjokutaj A.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 91-97

STOMATOLOGJI (STOMATOLOGY)

Mjekimi kirurgjikal –ortopedik  i një rasti me kancer të nofullës së sipërme  (Surgical and orthopedic treatment of cancer in the upper jaw)                                     

Toti F., Hysa M.                                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 99-104

Flora mikrobike në xhepat patologjike të parondotopative (Microflora of the pathologie pockets  in parondontopathy)      

Fico T.                                                                                                                                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:105-109                                                                        

Të dhëna mbi interesimin radiologjik të zonës periapikale gjatë pupiteve (Radiologic evidence of ivolvement of the periabical region in the progres of pulpitis)          

Kuvarati M.                                                                                                                                        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:111-114

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Roli i çimkave në përhapjen e hepatitit B (The role of bedbugs in the spread of hepatitis B)

Papajani K., Troja P.                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:115-118

Ndotja e frutave dhe perimeve në pesticide  fosfororganike (Contamination of fruit and vegetables by phosphororganic pesticides)                          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985:119-123                     

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL WORKS)      

Katarakti nga rrezatimet jonizuese (Radiation cataract)                                               

Tabaku A.                                                                                                                              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 125-132

RECENSIONE (RECENSIONS)                                                                           

Electrocefalografia klinike                                                                                                             

Çulli I.                                                                                                                                                

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 133-137

Ndihma e shpejtë mjekësore e sëmundjet në hundë, vesh e fyt. (të Prof. Besim Zyma)   

Demiri. N                                                                                                                                           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1985: 139-143