HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2 Viti 1983

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 2, Year 1983

PËRMBAJTJA

CONTENTS

Mbi specializimin dhe kualifikimin e kuadrit të lartë mjekësor dhe të mjekut të përgjithshëm në veçanti.

(Speciliaziation and qualification of physicians an of general practitioners in particular) 

Fejzi Hoxha   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983 ;3

Rëndësia e metodave bashkëkohore në diagnostikimin e vuajtjeve të aparatit miofibrilar të qelizave miokardiale        

(Importance of the dissect methods of diagnosis of the suffering of the myofibrillar apparatus of the myocardial cells. Comparative value of semi-thin lawyer sections in identifying fine intracellular lesions.)

Arben Santo , Pëllumb Bitri, Sadete Kallapodhi,      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;7

Përvoja jonë në trajtimin e kirugjikal të sëmundjes Sprengel.

(Our experience in the surgical treatment of Sprengel deformity)

Pëllumb Karagjozi, Panjot Boga       

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;17

Të dhënat e lëngut truro-shpinor në meningjitet akute me qelb tek fëmijët.          

(Cerebro- spinal fluid findings in children with acute purulent meningitis)    

Kudret Gjata, Genc Dede      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;27

Ndikimi i nitroglycerinës në të sëmurët me kardiopati hypertensive

(The effect of nitroglycerin on patients with hypertensive cardiopathy) 

Spiro Qirko, Gëzim Boçari    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;33

Hulumtimi i metobolizmit elektrolitik në sëmundjen e hipertonisë           

(Investigation of the electrolyte metabolism in the hypertensive disease)

Donika Hasa, Siri Leskoviku, Stilian Buzo   

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;39

Tumoret e sistemit nervor qendror

(Tumors of central nervous system)

Fatos Harito, Gojart Cerga    

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;39                  

Vështirësi në diagnozën diferenciale rëntgologjike të dukurive të mushkërive   

Difficulties in the radiologic differential diagnosis of lung cavitary formations    

Tahir Hysa     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;45      

Drejtimi i lindjeve në gratë e cetarizuara             

(Management of childbirth in women previously delivered by cesarean section)

Rahim Gjika  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;53

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI

HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY

Epidemiologjia e leishmanozave në rrethin e Gjirokastrës

(Epidemiology of leishmanosis in Gjirokastra District)  

Jorgji Adhami, Vladimir Bashari, Nazmi Murati, Sali Bebej, Dhimitër Gjoka

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;65

Niveli i karboksihemoglobinës (CO-Hb) në kontigjente pa ekspozim profesional ndaj CO.

(The level of carboxihemoglobine (CO-Hb) in contigents without professional exposure to CO.)

Vasil Thanasi,  Qeramudin Kodra     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;75

Rishfaqje e hepatitit viral   

(Relapses of virus hepatitis)

Albert Zhuzhuni, Petrika Troja, Mikel Muka            

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;80

STOMATOLOGJI  

STOMATOLOGY   

(Një rast me sëmundje mermeri (morbus Albers- Schonberg) me interes stomatologjik.)

A case of osteopetosis (warble bones on the Albers-Schouberg disease) of stomatologic interest

Samedin Gjini, Ago Shametaj, Hysen Karaj, Bani Prifti      

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;89      

Trajtimi kirugjikal i një të sëmuri me nervus pilosus në zonën faciale me ndihmën e tubit të rrumbullakët shëtitës

(Surgical treatment of a suse of nervus pilosis of the facial region with the aid of the mobile round tube)

Abdulla Bilali

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;97

EKSPERIMENTALE

EXPERIMENTAL WORKS

Veprimi i dozave të ndryshme të aspirinës në zhvillimin e artrosklerozës eksperimentale.

(The effect of various doses of aspirin on the development of experimental atherosclerosis)         

Sali Berisha, Gëzim Boçari, Arben Santo , Donika Hasa     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;103    

Ndikimi i species hipotensive në hiperpilemitë eksperimentale 

(Effects of hypotensive spices on experimental hyperlipemia)   

Gëzim Boçari 

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;109    

Ndikimi i vjeshtullës dhe murrizit në presionin arterial 

(The effect of autumn –berries and blockberries on the blood pressure)

Andromaqi Muçko     

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;114

KUMTESA   

COMMUNICATIONS        

Përdorimi i zinkut në hepatopitë kronike 

(The use of zinc in the treatment of chronic hepatopathies)

Josif Adhami  

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;123    

Një rast miksome në atriumin e majtë të zemrës që simulonte stenozën mitrale

(A case of myxoma in the left atrium of the heart simulating a mitral stenosis)

Veli Zogu, Petrit Gaçe, Fedhon Meksi

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;131

Kazustika joni mbi iskeminë cerebale të zgjatur tek pacientët me migrena të shoqëruara

(Our case of prolonged brain ischemia in patients with associated migraine)      

Drita Totozani, Bajram Preza.

Edema angjio-neurotike e trashëguar

(Hereditary angioneuretic edema) 

Alfred Priftanji

Buletin i UNIVERSITETIT TË TIRANËS ; SERIA SHKENCAT MJEKËSORE 2; 1983;147