HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1976 (Year 1976)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Kongresi i 7 I PPSH dhe detyrat tona

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:3-7

Disa konsiderata mbi invaliditetin nga tuberkulozi në vendin tonë dhe dinamika e tij (Some considerations on invalidity from tuberculosis in this country and its dynamics)

Ndroqi Sh.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:9-19

Mjekimi i hepatiteve kronike me kortizonikë dhe imunodepresorë (Treatment of chronic hepatitis with cortisone and immunodepressive drugs)

Adhami J., Pilku N.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:21-31 

Vatra infeksioni dentar në endokarditet bakteriale subakute (Focal dental infection in subacute bacterial endocarditis)

Kasapi I.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:33-37

Miokarditi akut primar në moshën e latantit (Primary acute myocarditis in infants)

Kristo Th.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:39-47

Hipotiroidizmi në një zonë gushogjene (Hypothyroidism in a goitrogenic region)

Peçi H., Petrela B.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:49-54

Mjekimi kirurgjikal i frakturave të nofullës së poshtme (Surgical treatment of jaw-bone fractures)

Pojani Dh., Gjini S.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:55-60

Meningjitet në të porsalindurit (Meningitis among the newborn)

Subashi Sh.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:61-65

Ndryshimet e aktivitetit të disa enzimave serike dhe kolesterolemisë gjatë infarktit të miokardit (Changes in the activity of some serum enzymes and in blood cholesterol in myocardial infarction)

Bylykbashi V., Leskoviku S., Liti M., Sholla L.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:67-71

Përcaktimi i estriolit në lëngun amniotik (Determination of estriol  in the amniotic fluid)

Leskoviku S., Liti M., Toto M.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:73-77

Disa të dhëna mbi rëndësinë e studimit tromboelastografik të koagulimit në patologjinë kirurgjikale (Some data showing the importance of the thromboelastographic study of coagulation in surgical pathology)

Pema T., Minga Gj.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:79-85

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Të dhënat klinike dhe laboratorike të vërtetuara në një epidemi të vogël leptospiroze, shkaktuar nga serotipi Borinchan (Clinical and laboratory findings in a small epidemic of leptospirosis caused by the Borinchan serotype)

Pulo J., Cani K., Lula F., Bermema B.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:87-93

Ndikimi i plumbit në punonjësit e repartit të libërlidhjes (Effect of lead on book-binding workers)

Skënderaj S.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:95-101

Një depistim për antigjenin Australia në popullsi (A survey for the detection of Australia antigen among the population)

Papajani K., Muka M., Goga R.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:103-108

Ndikimi i sëmundjeve infektive virale (grip dhe fruth) ndaj imunitetit antidifterik (Influence of acute viral diseases (influenza and measles) on anti-diphtheria immunity)

Koçi J., Hajdëri H., Cika V., Luloçi I., Balla R., Luli G.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:109-113

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Dy raste flateri atrial të shkaktuar nga digitali (Two cases of digitalis-induced atrial flutter)

Çina P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:115-120

Trajtimi i një rasti me progeni i shoqëruar me komprimim të harkut të dhëmbëve të nofullës së sipërme në sistemin e dhëmbëve të qumështit (Treatment of a case of progeny associated with the compression of the dental arch of the upper jaw in the system of milk dentition)

Lira Dh.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:121-125

NË NDIHMË TË MJEKUT PRAKTIK (AT THE AID OF THE GENERAL PRACTITIONER)

Dëmtimet perforative të syve (Perforative injuries of the eyes)

Cepa Gj., Papa A.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:127-134

Bronkopneumonitë gripale në spitalin e Lushnjës gjatë epidemisë së vitit 1972-1973 (Influenza pneumonia at the Lushnja hospital in the 1972-73 epidemic)

Nova I.                       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:135-140

RECENSIONE (REVIEWS)

Recension i librit “Manual etiologjik pisikatrik”i Doc. Ulvi Vehbiu                                      

Çulli I.                   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:141-142

Njëzet vjetori i krijimit të shoqatës shkencore të studentëve të Fakultetit të Mjekësisë           

Nasi Th.                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:143-145

Rekomandime për autorët (Instructions for authors)                                                                    

Redaksia            

Buletin i Shkencave Mjekësore 1976:146