HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1971 (Year 1971)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Orientimi profilaktik dhe detyrat e Institutit të Higjenës dhe epidemiologjisë në dritën e plenumit të 11 të K.Q. të P.P.SH. (Prophylatic orientation and duties of the institute of hygiene and epidemiology in the light of the decisions of the 11 plenum of C.C. od the Albanian Party of Labour)

Hajdëri H.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:3-7     

Karakteristikat e epidemisë së fruthit të vitit 1970-1971 në R.P. të Shqipërisë, në një popullatë të imunizuar me anën e vaksinës (Characteristics of the epidemic of measles which occured in the People`s Republic of Albania in 1970-71 among a population immunised by vaccination)

Ngjela V., Papajani K. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:9-20

Insuficienca cirkulatore cerebrale dhe stenozat e arteries karotide (Brain circulatory insufficiency and stenosis of arteria carotis)

Houdart R. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:21-27

Polyarthritis rheumatoides gjatë viteve 1961-1968 (Rheumatoid polyarthritis  in the period 1961-1968)

Serani D. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:29-36

Ndryshimet anatomo - patologjike kryesore të konstatuara në rastet me hepatit viral (Pathological changes observed at necropsy in viral hepatitis)

Cerga G. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:37-44

Mjekimi i Trikofitisë me një dozë të reduktuar të gricinës (Treatment of trichophytia with reduced doses of Gricine)

Nakuçi M. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:45-49

Mbi kurën e tuberkulozit me Etambutol (Treatment of tuberculosis with ethambutol)

Ndroqi Sh., Konçi Xh. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:51-63

Mjekimi i të sëmurëve me Spondylarthritis Anchylopoetica (Treatment of ankylosing spondylitis)

Adhami E.J., Kostaqi M. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:65-70

Ulja e tensionit intraokular si masë profilaktike kundër humbjes së trupit vitros (Reduction of the intra-ocular pressure as a prophylactic measure against the loss of  corpus vitreum)

Zhugli S. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:71-74

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Përhapja e portatorëve të stafilokokut në punonjësit e objekteve ushqimore (Incidence of staphylococcus carriers among workers in food establishments)

Safo K., Kromidha Q., Hafizi L. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:75-81

Mbi tre raste me hymenolepidozë nga hymenolepis diminuta (Three cases of hymenolepidosis caused by hymenolepis diminuta)

Pavli S., Murati N. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:85-87

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Pregatitja e aplikatorëve radioaktivë dhe rezultatet paraprake të përdorimit të tyre në disa sëmundje të lëkurës (Preparation and first results of the use of radioactive applicators in the treatment of skin diseases)

Basha Sh., Merja D., Malja S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:89-95

Pesë raste helmimi me granozan (Five cases of poisoning with granosan)

Deliallisi H. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:97-103

Një rast me hernie Leetrie (A case of hernia of the Leetrie type)

Velçani G., Dauti I. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:105-106

NË NDIHMË TË MJEKUT PRAKTIK (AT THE AID OF THE GENERAL PRACTITIONER)

Problemi i membranave hialinore në pulmonet e të porsalindurve (Hyalin membranes in the lungs of newborn cfhildren)

Bitri P., Harito F. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:107-113

Flegmonet e orbitës - si komplikacion i proceseve inflamatore odontogene (Orbit phlegmones – complications of odontogenic inflammatory processes)

Cepa Gj., Bimbli S. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:115-120

REFERATE (REPORTS)

Elektromiografia (EMG) normale (Normal electromyography)

Preza B., Avrami J., Kuqo A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:121-133

Cilat janë efektet dhe pasojat për fetusin dhe të porsalindurin të shkaktuara nga medikamentet e përdorura gjatë barrës (Impact of drugs used during pregnancy on the fetus and the newborn child)

Gjika R. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:134-145

RECENSIONE (RECENSIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:146-150

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1971:151-168