HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1969 (Year 1969)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Analiza klinike e 325 operacioneve në zemër të hapur tek të sëmurët me defekte të septumit inter-atrial (A clinical analysis of 325 open heart operations in patients with inter-atrial septum defects)

Çja Cjan K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:5-19

Probleme të prematurancës në Shkodër në vitet 1962-1966 (The problem of premature birth in Shkodra during the year 1962-1966)

Gjylbegaj Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:21-30

Ulcera e perforuar gastro-duodenale në spitalin klinik Nr.2 në vitet 1960-1967 (Perforated gastro-duodenal ulcers in Nr.2 hospital during the period 1960-1967)

Elezi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:31-39

Intestinoplikimi sipas Noble dhe Childs-Phillips në ileusin adeziv (The Noble and Childs-Phillips methods of intestinal plication in adhesive ileus)

Hafizi R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:41-50

Mbi disa komplikacione post-operatore në pacientët me sëmundje ulceroze gastro-duodenale (Post-operative complications of gastric and duodenal ulcers)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:51-54

Mbi metodat e mjekimit të kistave të nofullave (Methods of treatment of jaw cysts)

Pojani Dh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:55-63

Sialolithiasis (Sialolithiasis)

Gjini S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:65-75

Mbi teknikën e hemostazës lokale në të sëmurë me sindromë hemorragjike (The technique of tooth extraction and local haemostasis in patients with the haemorragic syndrome)

Kasapi I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:77-82

Mbi traumat e syve dhe rezultatet e mjekimit (Eye damage and the results of its treatment)

Cepa Gj.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:83-88

Rezultatet pozitive dhe negative të kortiko-preparateve në hepatitet infeksioze (Positive and negative effects of corticoid preparations in the treatment of infectious hepatitis)

Dhimitri Ll.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:89-97

Mbi rëndësinë e hemokulturës në diagnostikimin e infeksioneve tifo-paratifike (Importance of blood culture in the diagnosis of enteric fever)

Sula A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:99-104

Reaksioni Vidal në të sëmurët me tifo abdominale të mjekuar me antibiotikë (The Widal test in typhoid patients treated with antibiotics)

Papajani K., Pepa K., Sula A., Hila P., Nexhani M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:105-109

Rëndësia e disa testeve kliniko-biokimike në sëmundjen reumatike (Importance of some biochemical tests in rheumatic diseases)

Bylykbashi V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:111-120

Mbi një shenjë objektive në radikulitet lumbo-sakrale (An objective symptom of lumbo-sacral radiculitis)

Vokopola S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:121-123

EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL WORK)

Mbi mekanizmin e veprimit të rozmarinës në presionin arterial të kafshëve eksperimentale (The mechanism of action of rosmarin on the arterial pressure of laboratory animals)

Kokalari P., Iljazi E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:125-132

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Katër raste me sindrom Lyell dhe një me Stevens-Johnson të shfaqur nga antibiotikët (Four cases with the Lyell syndrome and one with the Stevens-Johnson syndrome after treatment with antibiotics)

Adhami E.J., Kostaqi K.M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:133-146

Një rast osteopetrose (A case of osteopetrosis)

Cërhozi H., Veseli N., Shkodra R., Boletini E., Fuga E., Parruca B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:147-153

Një rast komplikacioni neurologjik – si pasojë e abortit të provokuar (A neurologic complication after provoked abortion)

Theohari V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:155-160

Një rast me divertikul stomaku (A case of gastric diverticule)

Çeço  A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:161-165

Dëmtimet kardiake në të sëmurët me haemokromatosis (Heart lesions in haemochromatosis)

Serani D.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:167-193

Sindromi Tietze (The Tietze syndrome)

Vesho P., Vullkaj M., Vesho A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:194-198

Një rast atipik i kandidozës bukale (An atipical case of mouth candidosis)

Basha Sh., Kasapi I., Papajorgji M., Kokomiri Z., Gjino V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:199-202

Një rast gjendje delirioze nga kafshimi i gjarpërit (A delirious after snake bite)

Ballkoni Th.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:203-204

RECENSION (RECENSIONS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:205-207

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:209-246

JETA SHKENCORE NË VENDIN TONË (SCIENTIFIC LIFE IN OUR COUNTRY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1969:247-248