HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1967 (Year 1967)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Përgatitja e kuadrit në Fakultetin e Mjekësisë gjatë 10 viteve të themelimit të Universitetit (Medical training in the Faculty of Medicine during the10 years since the founding of the University)

Dibra H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:3-6

Parimet e përgjithshme të mjekimit me steroide (General principles of steroid therapy)

Mosonyi L.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:7-15

Përdorimi i disa neuroleptikëve në sëmundjet psikike (Treatment of mental patients with neuroleptics)

Gjata Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:17-21

Malarje e dhënë me transfuzion gjaku në Shqipëri (Malaria transmitted by blood transfusion in Albania)

Adhami E.J.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:23-29

Ndryshimet hemodinamike në gratë me barrë me ves reumatizmal të zemrës në kohën e barrës dhe pas lindjes (Haemodynamic changes in pregnant women with rheumatic heart diseases during pregnancy and after childbirth)

Rusi H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:31-38

Aksidentet gravido-kardiake në të sëmurat me vese reumatizmale të zemrës (Heart accidents in pregnant women with rheumatic vitia of heart diseases)

Rusi H., Popa Y.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:39-44

Disa të dhëna kliniko-statistikore mbi sëmundjet vaskulare cerebrale të klinikës së neurologjisë për vitet 1956-1965 (Clinical and statistical data of vascular brain diseases observed in the neurological clinic during the period 1956-1965)

Preza B., Baboçi H., Kuqo A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:45-52

Lezionet e menisqeve dhe mjekimi i tyre kirurgjikal (Lesions of the menisques and their surgical treatment)

Boga P., Karagjozi P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:53-60

Përhapja e tuberkulozit në një shkollë 12-vjeçare me konvikt (A single source spread of tuberculosis in a boarding school)

Ndroqi Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:61-68

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Tre raste me angiomatosis kaposi (Three cases of Angiomatosis Kaposi)

Kërçiku K., Basha Sh., Caridha M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:69-72

Dy raste me sindrom Budd-Chiari, njëri i shfaqur tek një pacient me M. Vaquez dhe i diagnostikuar gjatë jetës (Two cases of the Budd-Chiari syndrome)

Adhami E.J., Kostaqi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:73-80

Ritmi i sinusit koronar (The rhythm of the coronary sinus)

Popa Y.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:81-86

Vështirësitë e diagnozës kliniko-elektrokardiografike të infarktit të miokardit (Difficulties of the clinico-elektrocardiographic diagnosis of myocardial infarction)

Çina P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:87-91

Mbi një rast orvatjeje për vetëvrasje me miltaun (A tentative of suicide with miltown)

Gjata Xh., Vehbiu U., Totozani D.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:93-97

Një rast me hydrophthalmus congenitus jo komplet me luxatio lentis bilateralis dhe glaucoma acutum secondarium në syrin e majtë (A case of incomplete congenital hydrophthalmus)

Cepa Gj.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:99-103

Një rast intoksikacioni nga sasi e vogël digitalinë (A case of severe intoxication with a small amount of digitalis)

Çina P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:105-107

KRITIKË E BIBLIOGRAFI CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:109-118

REFERATE (REPORTS)

Elektroencefalografia klinike (Clinical electroencephalography)

Preza B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:119-132

LAJME SHKENCORE NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN PRESS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1967:133-155