HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 2 (Medical Sciences Series 2); Viti 1964 (Year 1964)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Suksese të mëdha

Pistoli C.        

Buletin i Universitetit Shtetëror 1964:3-6

Mbi mortalitetin nga tuberkulozi në Shqipëri (Death rate of tuberculosis in Albania)

Ndroqi Sh.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:7-29

Turbullimet psiqike në tumoret cerebrale (Psychic disturbances in brain tumors)

Preza B., Vehbiu U.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:30-42

Disa konsiderata statistikore mbi vdekjet nga sëmundjet kardiovaskulare (Some statistical considerations on the mortality from cardiovascular diseases)

Rroku  Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:43-48

Diagnostikimi dhe zgjedhja e të sëmurëve me ves mitral për komisurotomi (Diagnosis and selection of the patients with vitium mitrale for commissurotomy)

Vesho P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:49-54

Disa të dhëna mbi shenjat fillestare të meningitit TBC në fëmijë (Some data on the initial symptoms and other diagnostic elements of tubercular meningitis)

Kristo Th.      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:55-60

Disa të dhëna kliniko-statistikore mbi radikulitet lumbo-sakrale gjatë viteve 1959-1061 në klinikën e neurologjisë (Clinico-statistical data about lumbo-sacral radiculitis during the years 1959-1961 in the neurological clinique)

Avrami J.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:61-65

Enuresis Nocturna dhe mjekimi i saj me akupunkturë (Enuresis nocturna and its treatment by acupuncture)

Vokopola S.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:66-69

RUBRIKA EKSPERIMENTALE (EXPERIMENTAL RUBRIQUE)

Mbi sekrecionin e lëngut biliar nën influencën e ujit mineral të Glinës (Preliminary data on the secretion of bile under the influence of the mineral water of Glina)

Karagjozi M. 

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:70-75

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Turbullimet psiko-nervore pas varjes (Psychoneurological troubles after hanging)

Gjata Xh., Vehbiu U., Radovani Ll.              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:76-83

Sindromi post infarkt i miokardit ose sindromi Dressler (Post myocardial infarction syndrome of Dressler)

Adhami J.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:84-94

Një rast i rrallë endocarditis bacterialis maligna silens (A rare case of silent malignant bacterial endocarditis)

Klosi Sh.                    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:95-100

Tumoret gjiganto-celulare të gjendrrës tiroide (Gigantocellular tumors of the thyroid gland)

Bitri P.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:101-104

Raste helmimesh me kërpudhën Amantia Phalloides (The cases of poisoning with Amantia Phalloides)

Çuberi B.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:105-108

Dy raste me urtikaria pigmentoza (Two cases of pigmentous urticaria)

Kërçiku K., Basha Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:109-111

Dy raste me degeneracion koloidal të lëkurës (Two cases of colloidal degeneration of the skin)

Kërçiku K., Miho K.              

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:112-113

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:114-117

LAJME NGA SHTYPI I HUAJ (FOREIGN SCIENTIFIC NEWS)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:118-174

JETA SHKENCORE (SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1964:175-176