HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletini i Shkencave Mjekësore; numri 1; volumi 42; viti 2011 

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 1, Year 2011

Rehabilitimi vocal pas laringektonise totale

Unical rehabilitation after total laryngectomy

Besim Boçi, Ramazan Isufi, Klevis Thomai

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 3-6

Anestezia me fluks te ulët dhe avantazhet e saj

Low flow anaesthesia and its clinic advantages

Majlinda Naço, Elizana Petrela, Adriana Babameto, Anna Mandi, Haxhire Gani

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 7-19

Roli moshës, seksit dhe historisë së kaluar për patologji gasirike në dëmtimet ezofagogastroduodenale nga antiinflamatoret jo-steroide

The influence of age, sex and past history of peptic ulcer disease in the esophagogastroduodenal damage from nonstroidal antiinflamatory drugs (NSAID)

Matilda Zhugli, Jovgan Basho

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 20-26

Qëndrimet e studentëve të vitit të fundit të mjeksisë së përgjithshme ndaj çrregullimeve mendore

Medical students'attitudes in the final academic year

Voltisa Gjergji, Vuksan Kola, Enver Roshi

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 27-37

Urokultura: eshte e dobishme pas episodit te pare te infeksionit te traktit urinar?

Urine cultures: Are helpful in the follow up after first febrile UTI?

Diamant Shtjza, Claudio La Scola, Glovanni Montini

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 38-42

Frakturat e polusit distal të radiusit tek moshat e vjetra. A është trajtimi konservativ i mjaftueshëm?

Distal radius fractures in elderly patients. Is conservative treatment efficient?

Neritan Myderrizi

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 43-47

Aspektet farmakokinetiko-laboratorike e trajtuese të karbarhazepinës (cbz)

Pharmacokinetic aspects arid laboratory impact during carbamasepina treatment

Admir Nake

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 48-55

Korrelacioni midis vaginozave bakteriale dhe lindjes para kohe

The correlation between bacterial vaginosis and preterm birth

Edlira Bylykbashi, Ilir Bylykbashi, Aida Zhaka

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 56-58

Një rast me sindrom antikonvulsant hipersensitiv (ahs)

A case with anticonvulsant hipersensitivity syndrom (AHS)

Etleva Qirko, D. Qerimi, S. Dauti, M. Hoxha, Eris Mesonjesi, Alfred Prifianji

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 59-63

Trupat e huaj në rrugët respiratore

Foreign bodies in the airways

Sonila Borici Shala

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 64-66

Mielonoliza postakoolike e korpus kallosum

Postalcholic corpus callosum myelinnolysis

Sokrat Xhaxho, Erion Musabelliu

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 67-69

Neuropatite hereditare sensori-motore: karakteristikat klinike dhe elektrofiziologjike

Hereditary sensory-motor neuropathies clinical and electrophysiological characteristics

Altin Kuqo, Gentian Vyshka, Liro Buda, Jera Kruja

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 70-74

Pseudoaneurizma mykotike e aortës abciuminale e shkaktuar nga një penetrim i ulcerës atherosklerotike. Raportim rasti.

Mycotic abdominal aortic pseudoaneurysm caused by a penetrating atherosclerotic ulcered. Report of case.

Edmond Nuellari.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 75-81

Ndikimi i diabetit në semundshmërinë karioze në adult

Effect of diabetes mellitus in dental caries

Ergysejda Hoxha, Diana Brovina, Enida Petro, Manola Kelmendi

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 82

Roli i tomografisë së kompjuteriziiar (ct) në stadifikimin e kancerit të rektumit

The role of CT compjuterised tomography in the stadification of rectal cancer

Marjeta Tanga, Gj. Vreto, F.Bilaj M.Qirinxhi, N.Leka, A. Mitrushi, Sidrit Peza.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 83-89

Roli i rëndësishëm i anestezistëve në kërkim të çrregullimeve cognitive postoperative (në të moshuarit)

Haxh1re Gani, Ilir Ohri, Majlinda Naco       

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 90-92

Lieni ektopik. Konfuzioni diagnostik dhe rëndësia klinike

Wandering spleen. Diagnostic confusion and clinical significance

Besa Hidri, Durim Çela, Lulzime Gecaj, Adrian Kristo

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 93-96

Harku aortik i dyfishtë

Double aortic arch

Durim Çela, Besa Hidri, Krenar Preza

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 97-100

Icidenca e embolisë grasoze në pacientët me fraktura të kombinuara, të bacinit dhe të kockave te gjata (femori dhe tibia)

Incidence of fat embolism among patients with hip and long bone fractures (femur and tibia)

Elidahysa

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 101-108

Sindromi metabolik dhe sëmundja renale kronike

Metabolic syndrome and chronic kidney disease

Margarita Resuli, Elona Çollaku, Ervinashirka, Ergita Nelaj, Mihal Tase

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 109-114

Dyllerat bimore në produktet solare

Waxes of plant origin as part of solar products

Brunilda Myftari(Basha),Vilma Toska.Ermira Vasili

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 115-119

Mekanizmat imunologjike dhe efikasiteli klinik i imunoterapisë specifike tek pacientët me alergji respiratore

Imrnunologic mechanism and clinical efficasity of sit in respiratory allergy

Bajram Abdullahu, Aleksandra Xhani, Dukagjin Zogaj, Mehmet Hoxha

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 120