HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

Buletini i Shkencave Mjekësore; numri 1; volumi ; viti 2010

Bulletin of Tirana State University, Medical Sciences Series 1, Year 2010

Vitamina e dhe profili lipoproteinik ne semundjet e arterieve koronare

Vitamine e and its relation with lipid profile in ihd patients

E.Refatllari, N. Heta, I. Korita, A.Refatllari, A. Goda, A. Bulo

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 3-13

Zhvillimi i nje formulimi tc ri perpemiresimin e prodhimit industrial te tabletave te metformines

Development of a new formulation for the improvement of the industrial production of metformine tablets

L.Malaj, P. Di Martino

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 14-19

Format farmaceutike orale me cli rim te pandryshuar dhe vendi i tyre ne tregun farmaceutik shqiptar

Oral modified release systems and their importance in the albanian pharmaceutical market

R. Shkrelj, L.Malaj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 20-30

Karakteristikat klinike dhe laboratorike te ethes hemorragjike-tekongo-krimese

Clinical and laboratoric characteristics of crimean congo hemorrhagic fever

E.Puca, B. Ozturk, F. Kuscu, E.E, Tutuncu,Y. Gurbuz

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 31-37

Studimi i rezultateve klinike pas perdorimit te vaksines lantigen-b

Lantigen-b and resiratory infections in pediatria

A.Kovi, M. Miraci, S. Skenderaj, D. Skenderaj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 38-48

Urtikaria kronike idiopatike. A eshte gjithmone idiopatike?

Chronic urticaria, is it always idiopathic ?

M. Hoxha, A. Xhani, E. Shehu, E. Qirko, A. Priftanji

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 49-56

Studim kualitativ mbi vleresimin e impaktit te luforrmmit dhe komunikimit publik per nderhyrjen ne modifikimin e sjelljeve te popullates si nje nga rruget eficente per parandalimin e influences

A qualitative study about the evaluation of public information and comunication for behaviour of the population as effective way to prohibit the influence

E. Llanaj,B. Hysa, A. Hoxh A, T. Muhollari, L. Pashaj

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 57-67

Shperndarja e patologjise pulmonare gjate nje viti

Distribution of respiratory diseases

M.Kromidha, L. Kote, L. Kuneshka, Gj. Bizhga

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 68-71

Nje rast me leishmanioze viscerale qe ka bere relaps pas mjekimit me glukantime, komplikuar me pleuropneumoni dhe miokardit akut

A child with leishmaniozis visceralis resistent to glucantime complicated with pleuropneumonia and acute myocarditis

R. Petrela, G. Mullalli

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 72-76

Osteomat e panderlikuara te sinusit frontal

Uncomplicated osteomas to the frontal sinus

Gj. Bizhga, M.Kromidha, Xh.Hoxhallari

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 77-81

Fraktura dhe frakture-luksacion aperta traumatike me crush te kembes se majte

Traumatic open fractures and fra cturc-dislocation. Crush pedis sinistra

J.Ruci, S. Isaraj, E.Gogu

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 82-93

Një rast i rrallë me sneddon wilkinson sindrome

A case with sneddon wilkinson sindrome

E. Vasili, E.Jorgaqi, R.Cela

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 94-99

Një rast me pankreatit akut ne nje te semure me lupuseri tematos sistemik

Acute pancreatitis in systemic erythematosus lupus. A case report

T.Backa, E.Rapushi, A.Ndreu, E.Ahmeti

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 100-103

Sindromi metabolik i menopauzes

Metabolic syndrome to menopauses

E.Bylykbashl, I.BYLYKBASHI

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 104-108

Hipertensioni gravidar. Fispatologjia dhe mjekimi i hta gravidar

Service of internal medicine and hta. Hypertension in pregnancy,pathophisiology and treatment

M.Gjata, E.Çollaku, E. Shirka, M.Tase

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 109-119

Agjentet ftohes dhe roli i tyre ne kozmetike

Basha, S.Kelliçi, L.Malaj, E.Myftari, E.Vasili

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 120-130

Radiogra ha dixhitale

Cooling ingredients and their use in cosmetics

D.Çela, B.Hidri, M. Çela, K.Preza

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 131-136

Nje veshtrim mbi talasemine intermedia, komplikacionet dhe nderhyrjet terapeutike

A view upon thalassaemia intermedia. Its com plications and therapeutical interventions

M.Face, E.Anastasi, V.Mokin, A. Godo, E. Shehu, B.Kreka

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 137-143

Vleresimi i cilesise se sherbimeve ne spitalet universitare te tiranes gjate periudhes para shtrimit

Evaluation of health services on university hospitals of tirana during the prehospitalization period

A.Hoxha, O.Risili A, L.Harshova, A. Bashllari

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2010: 144