HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1975 (Year 1975)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Analiza e 34 operacioneve në zemër të thatë në kushtet e hipotermisë dhe të qarkullimit ekstrakorporal (An analysis of 34 heart operations carried out under conditions of hypothermy and extracorporeal circulation)

Gaçe P., Zogu V., Alushani A., Heqimi Sh., Çula S., Kapedani E., Farka M., Struga M., Pema T.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:3-10

Shintilografia në sëmundjet e mëlçisë (Scintillography in disease of the liver)

Adhami E.J., Resuli B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:11-22

Insuficienca renale akute pas abortit septik (Acute kidney failure after septic abortion)

Petani H., Thereska N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:23-30

Kontribut anatomo patologjik mbi karcinomën e stomakut (An anatomo-pathological contribution on stomach cancer)

Bitri P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:31-36

Rezistenca primare kundrejt antibiotikëve të shtameve tuberkulare të izoluar në laboratorin bakteriologjik të sanatoriumit të Tiranës (Primary resistance to antibiotics of the strains of tuberculous bacilli isolated at the Bacteriological laboratory of the Sanatorium of Tirana)

Dishnica G.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:37-43

Përcaktimi i seksit me anë të kafkës (Identification of the sex by the characteristics of the skull)

Ylli A., Çipi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:45-53

Duglasektomia në trajtimin e retrodevijimeve të dhembshme të uterusit (Douglasectomy in the treatment of painful retrodeviations of the uterus)

Gjylbegu I.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:55-61

HIGJIENË DHE EPIDEMIOLOGJI (HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY)

Mbi problemin e rivaksinimit kundra fruthit (Problems of measles revaccination)

Ngjela V., Papajani K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:63-68

Miskonja (Culicidae) të orizoreve (Mosquitoes in rice fields)

Adhami J., Murati N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:69-79

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Stapedektomitë e para në vendin tonë (Stapedectomy in the treatment of otosclerosis)

Boçka A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:81-86

Rekomandime për autorët ( Instructions for authors)                                              

Redaksia                                                                                                                                                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1975:87