HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1974 (Year 1974)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Fakulteti i Mjekësisë në 30-vjetorin e çlirimit të atdheut dhe revolucionit popullor (The faculty of medicine at the 30th anniversary of the liberation of the country and the People`s Revolution)

Pistoli Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:3 -8

Zhvillimi i shërbimit shëndetësor gjatë 30-vjetëve (Development of the health service during the 30 years after the liberation)

Trebicka G.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:9-12

Sukseset në fushën e profilaksisë gjatë 30-vjetëve të Pushtetit popullor (Achievements in the field of prophylaxis during 30 years people`s government)

Muço M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:13-17

Tridhjetë vjet arsim shëndetësor të popullit (Thirty years of health education of the people)

Cikuli Z.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:19-23

Zhvillimi i kirurgjisë kardio vaskulare në vendin tonë (Development of cardio-vascular surgery in Albania)

Gaçe P., Zogu V., Alushani A.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:25-29

Kirurgjia abdominale dhe urologjike në 30-vjetorin e çlirimit të Atdheut (Abdominal and urologic surgery on the 30th anniversary of the liberation) 

Paparisto F.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:31-36

Katedra e propedeutikës në 30-vjetorin e çlirimit (The chair of propedeutics in the 30 years after the liberation)

Shurbani N., Vesho P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:37-39

Klinika e Terapisë së Fakultetit në pragun e 30-vjetorit të çlirimit (The clinic of therapy of the faculty on the eve of the 30th anniversary of the liberation)

Adhami J.E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:41-44

Klinika e Terapisë hospitaliere në 30-vjetorin e çlirimit (The clinic of hospital therapeutics on the eve of the 30th anniversary of the liberation)

Rusi H.           

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:45-48

Tuberkulozi në Shqipëri pas 30-vjet pushtet popullor (Tuberculosis in Albania after 30 years of People`s Government)

Ndroqi Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:49-58

Rruga e radiologjisë shqiptare gjatë 30-vjetëve të çlirimit (The road of Albanian radiology during the 30 years after the liberation)

Selenica P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:59-62

Tridhjetë vjet pediatri shqiptare (Thirty years of albanian pediatrics)

Bekteshi S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:63-67

Luftimi i sëmundjeve ngjitëse gjatë 30-vjetëve të çlirimit (Control of infectious diseases during the 30 years after the liberation)

Dushniku N.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:69-71

Zhvillimi i obstetrikës e gjinekologjisë gjatë 30-vjetëve të çlirimit (Development of obstetrics and gyneacology during the 30 years after the liberation)

Gliozheni K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:73-76

Psikiatria në 30-vjetorin e çlirimit të atdheut (Psychiatry on the eve of the 30th anniversary of the liberation of the country)

Gjata Xh., Vehbiu U.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:77-81

Zhvillimi dhe sukseset e neurologjisë në 30-vjetorin e çlirimit (Development and achievements in neurology in the 30th anniversary of the liberation)

Preza B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:83-92

Neurokirurgjia në tridhjetë vjetorin e çlirimit (Neurosurgery on the 30th anniversary of the liberation)

Kurti Xh., Osmanlli A., Xhumari A., Zepishta M., Drasa K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:93-95

Otorinolaringologjia jonë në 30-vjetorin e çlirimit (Our otorhinolaryngology on the eve of the 30th anniversary of the liberation)

Trimçev S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:97-100

30-vjet suksese të shërbimit dermato-venerian në R.P. të Shqipërisë (30 years of progress in the dermo-venereal service in the people`s Republic of Albania)

Nakuçi M., Caridha M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:101-104

Zhvillimi i anatomisë patologjike gjatë 30-vjetëve çlirim (Development of pathological anatomy during the 30 years after the liberation)

Rroku Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:105-108

Shërbimi i mjekësisë ligjore gjatë 30-vjetëve (The medico-legal service during the last 30 years)

Çuberi B.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:109-112

Tridhjetë vjet shërbim stomatologjik në Shqipërinë socialiste (Thirty years of stomatologic service in Albania)

Asllani Xh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:113-115

Kirurgjia stomatologjike dhe maksilo-faciale në 30-vjetorin e çlirimit të Atdheut (Stomatologic and maxillo-facial surgery on the eve of the 30th anniversary of the liberation of the country)

Pojani Dh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:117-120

Zhvillimi i ortopedisë stomatologjike gjatë 30-vjetëve të çlirimit (The development of stomatologic orthopedics during the 30 years after the liberation)

Lira Dh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:121-125

Tridhjetë vjet farmaci socialiste (Thirty years of socialist pharmacy)

Goda P.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:127-133

Tridhjetë vjetori i çlirimit na gjen me rezultate të mira në punën mësimore dhe kërkimore shkencore (The 30th anniversary of the liberation finds us with good results in our pedagogic and research work)

Kokalari P.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:135-138

Si e pret katedra e anatomisë dhe histologjisë 30-vjetorin e çlirimit të Atdheut (How the chair of anatomy and histology awaits the 30th anniversary of the liberation of the country)

Çiço S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:139-141

Laboratori biokimik qendror në 30-vjetorin e çlirimit (The central biochemical laboratory on the eve of the 30th anniversary of the liberation)

Shteto K.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:143-145

Mjekimi kirurgjikal i aksidenteve vaskulare-cerebrale (Surgical treatment of vascular accidents of the brain)

Houdart R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:147-154

Ndryshimet e likuorit cerebrospinal në fëmijët me meningjit  tuberkular (Change of the cerebrospinal fluid in children suffering from tubercular meningitis)

Kristo Th.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:155-165

Vlera e punksionit biopsi të mëlçisë në përcaktimin e diagnozës së hepatitit kronik (The value of liver puncture biopsy in the diagnosis of chronic hepatitis)

Adhami J.E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:167-178

Rezultatet e largëta të mjekimit të TBC pulmonar (Late results of the treatment of open or destructive forms of lung tuberculosis diagnosed or treated in 1967-1968)

Ndroqi Sh., Hatibi N., Konçi Xh., Çoçoli H., Thaçi Sh., Xano H.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:179-188

 

Identifikimi i mykobaktereve të izoluara në 262 të sëmurë tuberkularë gjatë viteve 1971-1972 (Identification of mycobacteria isolated from 262 patients with tuberculosis in the years 1971-1972)

Dishnica G., Duraku E.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:189-197

Mbi përftimin e përzierjes L--hiosciaminë-atropinë nga gjethet dhe rrënjët e helmarinës spontane dhe të kultivuar (Extraction of L-hyosciamine and atropine from the leaves and roots of belladonna free growing and cultivated)

Sima Z., Klosi R.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:199-207

Rezultatet e mjekimit të pielonefritit kronik (Results of the treatment of chronic pyelonephritis)

Rusi H., Petani H., Islami V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:209-215

Trichophytia adulturum (Trichophytia adulturum)

Nakuçi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:217-225

Anemitë hemolitike-sipas materialit të klinikave të sptalit Nr.1 për vitet 1967-1971 (Haemolytic anaemia in the clinical materials of hospital Nr.1 during the period 1967-1971)

Veshi A., Ruka I., Subashi N., Mero L., Ketri Th.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:227-236

Përcaktimi i adrenalinës dhe noradrenalinës në urinë me metodën e fluoreshencës (Determination of adrenaline and noradrenaline in the urine by the fluorescence method)

Dishnica Th., Leskoviku S.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:237-244

Ndryshimet e guanazemisë në hepatitin infeksioz (Changes of blood guanase in infectious hepatitis)

Hasa D., Leskoviku S., Mezini Sh.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:245-247

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Granulomë e funikulit spermatik nga filaria bancrofti (Granuloma caused by filaria bancrofti in the spermatic cord)

Rroku Ç.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:249-254

Dy raste me sindromin “Laurence-Moon-Biedl” (Two cases of the “Laurence-Moon-Biedl”syndrome)

Peçi H., Kuli V.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:255-261

Sindromet e kompresionit neurovaskular të apertura thoracica superior (The syndromes of neurovascular compression of apertura thoracica superior)

Kreshpa L., Xhaferi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1974:263-269