HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 1965 (Year 1965)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

Mjekimi i cirrozave hepatike me kortikosteroide të kombinuar ose jo me spironolakton dhe diuretikë tiazidikë (Treatment of cirrhosis hepatica with corticosteroid drugs)

Adhami J.                  

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:3-11

Disa të dhëna kliniko-statistikore mbi diskopatitë e mjekuara në spitalin ushtarak (Some clinico-statistical data on cases of discopathy in the military hospital of Tirana)

Dibra H.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:12-17

Mbi terapinë në mjekimin e skizofrenisë (The treatment of schizophrenia)

Gjata Xh.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:18-20

Flora mycetare e trihomykozave në qytetin dhe rrethin e Tiranës (The mycetic flora of dermatomycosis in the city and district of Tirana)

Caridha M.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:21-27

Vdekjet e papritura nga infeksione akute të mushkërisë në fëmijët 0-1 vjeç në qytetin e Tiranës (Sudden death from acute lung infections in children 0-1 years old in Tirana)

Pavli P.                      

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:28-33

Ndryshimet e proteinave të serumit të gjakut në të sëmurët me cirrozë hepatike (Changes in the protein contents of blood serum in patients with cirrhosis hepatis)

Kostaqi M.

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:34-38

Disa të dhëna statistikore mbi urolitiazën në vendin tonë (The distribution of  urolithiasis in Albania)

Tepelena P.    

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:39-41

Disa të dhëna mbi nefritet akute në ushtri (Some observations on acute nephritis in the army)

Shyti H.          

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:42-46

Studim dinamik i oshilografisë në të sëmurët me endarteritis obliterans (Dynamic oscillographic study of patients with obliterating endarteritis)

Basha F.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:47-54

Të dhëna mbi kurimin e 43 insuficiencave kardiake me digitoksinë (Treatment of 43 heart cases with digitoxin)

Mele Th.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:55-59

Disa të dhëna mbi frekuencën e simptomave radiologjike të ulçerës pilorike dhe duodenale (The occurence of X-ray symptoms of piloric and duodenal ulcer)

Gjonça L.       

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:60-63

Mjekimet e dermatomykozave me mjete popullore në Shqipëri (Traditional popular methods of treatment of dermatomycosis in Albania)

Kërçiku K.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:64-69

KUMTESA (COMMUNICATIONS)

Leptospirombartshmëria në kafshë (kuaj), burim infeksioni për njerëzit (Animal carriers of leptospirae and their importance as sources of infection to man)

Dushniku N.   

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:70-71

Encephalitis periaxialis diffusa Schilder (A case of periaxial encephalopathy of the Schilder type)

Rroku Ç., Preza B.     

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:72-74

Dy raste me pylorostenosis congenitalis (Two cases of congenital pylorostenosis)

Harito F.        

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:75-77

Kontribut në studimin e të ashtuquajturit “Syndrom Lyell” ose “nekroliza epidermike toksike” (A contribution to the study of the so called ”syndrome of Lyell” or “Toxic epidermic necrolysis”)

Cerga Q.         

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:78-80

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ (REVIEW FROM FOREIGN LETERATURE)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965:81-85

KRITIKË E BIBLIOGRAFI (CRITIQUE AND BIBLIOGRAPHY)

Buletin i Shkencave Mjekësore 1965: 86-90

LAJME NGA SHTYPI I HUAJ (SCIENTIFIC NEWS FROM THE FOREIGN LITERATURE)

Buletin i Universitetit Shtetëror 1965:91-149

JETA SHKENCORE E FAKULTETIT (FACULTY SCIENTIFIC LIFE)

Buletin i Universitetit Shtetëror 1965:150-151