HOME              PRINT  ISSN 2412-6373  | ONLINE ISSN 2413-3892

 feed-image AJMHS Feed  

The ALBANIAN JOURNAL of MEDICAL
and HEALTH SCIENCES

The Official Journal of the University of Medicine, Tirana
Formerly "Bulletin of Medical Sciences"

► Full PDF

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës (Bulletin of Tirana State University); Seria Shkencat Mjekësore 1 (Medical Sciences Series 1); Viti 2012 (Year 2012)

PËRMBAJTJA (CONTENTS)

ARTIKUJ ORIGJINALË (ORIGINAL ARTICLES)

Faktoret e riskut të infeksioneve të traktit urinar në fazën e hershme të transplantit renal (Epidemiology and risk factors of early urinary tract infections after renal transplantation)                   

Strakosha A., Pasko N., Barbullushi M., Riza F., Dedej A., Thereska N.           

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:3-8

Rëndësia e monitorimit të biomarkerave në preklamsi (New laboratory biomarkers in pre- eclampsia)

Dako A., Bulo A., Barbullushi          

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:9-12

Të dhëna për sepsisin dhe disfunksionin organor në pacientët me diegie madhore gjatë 1998-2008      (Data regarding sepsis and organ dysfunction in severe burned patients during 1998-2008)           

Belba M.        

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:13-24

Studim mbi prevalencën e sindromit metabolik në një grup adultësh të shëndoshë në Tiranë (The prevalence of metaobolic syndrom in one health teenagers Albanian group)       

Ylli Z., Doci P., Ylli D., Kolici E., Olldashi B., Hoxha P., Hoxha V., Lito S., Ylli A.       

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:25-32

Vlerësimi me metodën HPTCL – skaner i disa metodave të ekstraktimit të  saponinave. Nga rrenjët e aguliçes të mbledhura në zonën e Kurbinit Hptlc – scanner evaluation of some methods of saponins extraction from primula vfr1s root collected in the area of Kurbin)         

Shkreli R.,Vide K., Injari V., Papajani V.     

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:33-41

Trajtimi kirurgjikal i kolesteatomës (Surgical treatment of cholesteatoma)                     

Strazimiri A., Kërcani Y.                                           

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012: 42-45

Studim krahasues në trajtimin e Hipertensionit(Losartan vs. B-Blokator) (Comparation study about the treatment of hypertension)           

Avdiu V., Grueva L.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:46-50

Vlerësimi i femrave me aborte spontane rekurrente (ASR) (Evaluating women with recurrent spontaneous abortion)         

Bylykbashi E.            

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:51-54

Efektshmëria dhe siguria e fakoemulsifikimit në kataraktet mature (Efficacy and safety of phacoemulsification in mature cataracts)           

Troplini M., Deda L., Zhugli S.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:55-61

Studim i aktivizimit të makrofagëve (Study of macrophage’s activation)     

Këlliçi S., Fida M.     

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:62-65

Panoramë e shfaqjeve klinike të toksoplasmozës tek të rriturit (Overview on clinical manifestation of toxoplasmisis in adults)             

Muco E., Kraja Dh., Pipero P., Harxhi A., Monka A., Kuneshka L., Abazaj E.                   

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:66-74

Prania e enterobaktereve (Salmonella spp dhe E. Coli)  në shpendë dhe rezistenca e tyre ndaj antibiotikëve (The presence of enterobacters (Salmonella spp and E.Coli) in poultry and their sensitivity to antibiotics       

Boci J., Çabeli P., Bejleri J.   

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:75-81

Etiologjia e sëmundjes kronike së veshkave në rrethin e Vlorës (The etiology of renal chronic diseases in the city of Vlora)     

Alushi F., Barbullushi M.      

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:82-87

Prevalenca e  hiperhomocisteinemisë në pacientët e hemodializuar, korrelacioni me diabetin mellitus folatet dhe mënyrën dialitike (Prevalence of hyperhomocysteinemia in hemodialysis    patients and correlation with diabetes mellitus, folate, and dialysis modality)           

Gjergji Zh., Tare R., Resuli M.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012: 88-93

PËRSHKRIM RASTI – CASE REPORT

Limfoma malinje, e laringsit dhe hypofaringsit (The malignant lymphoma laringsit and hypofaringsit)

Sallavaci Y., Sallavaci S., Shehu M., Kokobobo A., Sulaj H., Cekodhima A.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 94-98

Abdomeni akut si rrjedhojë e dëmtimeve multiple splenike shkaktuar nga brucellosa (Acute abdomen associated with multiple hypodense splenic lesions caused by brucellosis)

Beqiri A., Pilaca A. , Qyra E., Kurti Sh.,  Stambolliu S.,Kraja Dh.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:99-102

Acido laktike nga metformina shoqeruar me insuficience multiorganike (Metformin induced   lactic acidosis accompanied with multiorgan failure)                                                                                    

Bolleke E.,Idrizi A.,Bajrami V.,Barbullushi M.,Thereska N.,Ohri I.,Nunçi L.                                                                                                    

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:103-106

Një sëmundje e njohur me një komplikacion të rrallë (A known disease with a rare complication)           

Puca E., Pipero P., Pilaca A., Kalo T., Harxhi A., Kraja Dh., Puca E.

Buletini i Shkencave Mjekesore 2012:107-110

STOMATOLOGY (STOMATOLOGY)

Taurodontismi Një formë e rrallë e anomalive të dhëmbëve në fëmijë (Taurodontism a rare anomaly of children’s teeth)

Kelmendi M., Brovina D., Petro E., Hoxha E.                                            

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:111-113

ARTIKUJ PANORAMIKË ( PANORAMIC ARTICLES)

Vështrim mbi probiotikët (Probiotics: a short review)   

Deda L., Kakariqi L., Harallambi F., Tapia I.                       

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:114-122

Shpresat dhe sfidat e ndërhyrjes së hershme për çrregullimet psikotike (Hopes and challenges of early intervention in psychotic disorders)

Alikaj V., Spaho E., Allkoja B.,Skendi V., Suli A.   

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:123-131

Rritje e numrit të psikozave midis grupeve të emigrantëve, a është një faktor rreziku për  psikozat? (Increase of psychotic cases among emigrant's group: is this a risk factor for psychosis?)    

Spaho E., Alikaj V., Skendi S., Suli A.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:132-137

Parandalimi dhe kontrolli i infeksionit nozokomial nga virusi i hepatitit B (HBV): Një guidë praktike për punonjësit e kujdesit shëndetësor (Infection prevention and control bynosocomial hepatitis B virus (HBV): a practical offering guided health care worker)         

Sela M., Shehu E., Kuneshka L., Harxhi A.  

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:138-142

Depresioni bipolar sipas konceptit të ri spectral (Bipolar depression according to the new spectral)

Harshova A.

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:143-146

Suporti nutricional në pacientët adultë të terapisë intensive dhe në pacientët kirurgjikalë (Nutritional support in adult patients of intensive care unit and in surgical patients)         

Shpata V., Ohri I.       

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:147-157

Udhëzime për autorët (Instructions for authors) 

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012: 158-159

Recensa në botimet shkencore (Reviews in scientific editions)   

Buletini i Shkencave Mjekesore. 2012:161-167